Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji dotycząca sprzedaży majątku stoczni

Data dodania: 2009-11-18
INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI

INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI

 
Warszawa, 18 listopada 2009 r.
 

W dniu dzisiejszym wpłacono wadia na zakup majątku Stoczni Gdynia S.A.
i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

 

Zarządca Kompensacji, Firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje,że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą dzisiaj upłynął termin wpłaty wadiów
na przetargi na poszczególne części majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na godzinę 18.00.

 

Rozstrzygnięcie przetargów na składniki majątku stoczni, które nie zostały sprzedane
w przetargach majowych,
nastąpi 26 i 27 listopada 2009 r. w drodze elektronicznej licytacji na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A.

 

"Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji" - mówi
Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji.

 

Stocznia Gdynia SA

 

Składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. wystawiono do 18 przetargów, w których w sumie zgłoszenie rejestracyjne przesłało oraz wpłaciło wadium w wysokości 10% licytowanego składniku majątku 5 firm, z czego do 5 przetargów zgłosiło się po 1 inwestorze,
w 2 przetargach chce wziąć udział po 2 inwestorów, a do 11 przetargów nie zgłosił się żaden inwestor.
Ogólna kwota wpłaconych wadiów wynosi 26,5 mln zł..

 

Jest to 11 przetargów na nieruchomości (nr 1-11), których wartość wynosi 267 mln zł, oraz
7 przetargów na majątek ruchomy (nr 12-18) o wartości ponad 33 mln zł. Łączna wartość wystawionego majątku to 300 mln zł.

 
Przetarg nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
1
1
Rejon prefabrykacji kadłubów
2
2
Rejon montażu statków - duży dok
3
4
Rejon montażu statków - mały dok
4
6
Rejon wyposażenia statków
5
7
Rejon pref konstr przestrzennych
6
8

Rejon pref. sekcji przestrz. i wyposażenia

7
9
Rejon obsługi mag i działalności adm
8
17
Rejon kom droga ciężkiego ruchu
9
21
Rejon kom tory kolejowe z bocznicą
10
5A
Plac
11
23
CW Wieżyca w Szymbarku
12
24
Udziały w "EUROMOS"
13
27
Udziały w "EURO RUSZTOWANIA"
14
32
Prawa autorskie projekt 8168/27 (sam)
15
33
Prawa autorskie projekt 8185 (LPG)
16
34

Prawa autorskie projekty (kontenerowce)

17
35
Prawa autorskie projekt 8213 (sam)
18
36
Prawa autorskie projekty (mas i chem)
 
 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o.

 

Składniki majątkowe Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. wystawiono do 13 przetargów, w których w sumie zgłoszenie rejestracyjne przesłały oraz wpłaciły wadium w wysokości 10% licytowanego składniku majątku 3 firmy, z czego do 3 przetargów zgłosiło się po 1 inwestorze, w 1 przetargu chce wziąć udział po 2 inwestorów, a do 9 przetargów nie zgłosił się żaden inwestor. Ogólna kwota wpłaconych wadiów wynosi 2,6 mln. zł..

 

Jest to 7 przetargów na nieruchomości (nr 1-7) o wartości 88 mln zł i 6 przetargów na majątek ruchomy (nr 8-13) o wartości 31 mln zł. Łączna wartość wystawionego majątku to 119 mln zł.

 
Przetarg nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
1
1
WULKAN - pochylnia
2
3
MALARNIA
3
4
PREFABRYKACJA
4
5
ODRA - pochylnia
5
6
OPERATOR
6
7
STOCZNIA POŁUDNIE
7
9
PROJEKT
8
11
Udziały w "NORD"
9
12
Projekty zbiornikowce
10
13
Projekty kontenerowce
11
14
Projekty con-ro, ro-ro, ro-pax
12
17a
Zestaw sterowy do B 178-I/23
13
18
Pozostały majątek obrotowy
 

Ponowne przeprowadzenie postępowań przetargowych jest możliwe w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 8 września 2009 r. zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji do końca 2009 r. w zakresie sprzedaży majątku i do końca 2010 r. dla zakończenia całej procedury.

 
 
Regulamin sprzedaży majątku obowiązujący przy powtórnej
procedurze sprzedaży został uszczegółowiony
 

W stosunku do regulaminu na zakup składników majątku obu stoczni obowiązującego przy pierwszych przetargach, do nowego regulaminu wprowadzono zmiany. Aby zapobiec sytuacji, w której Oferent, który wpłacił wadium i wygrał licytację, mógłby następnie nie przystąpić do podpisania umów ostatecznych, nastąpiły uszczegółowienia nowego regulaminu.

 

Przewiduje on, że na trzy dni przed podpisaniem umów przedwstępnych na koncie Zarządcy Kompensacji musi znaleźć się pełna kwota za wylicytowany składnik majątku lub muszą zostać przedstawione bezwarunkowe gwarancje bankowe w tym zakresie. Gwarancje bankowe będą podlegały weryfikacji przez Zarządcę Kompensacji.

 

Ponadto, nowy regulamin przewiduje, że wszyscy uczestnicy przetargów, którzy złożyli ważne oferty na zakup poszczególnych składników majątku, będą związani tymi ofertami. Oznacza to, że jeśli zwycięzca przetargu uchylałby się od przystąpienia do podpisania aktu notarialnego, Zarządca Kompensacji będzie miał prawo wezwać do aktu kolejną firmę, która złożyła drugą co do wielkości ofertę na zakup danego składnika majątku.

 

Dla dobra przetargu, do czasu jego zakończenia, przedstawiciele Zarządcy Kompensacji, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwa Skarbu Państwa, nie będą komentować zgłoszeń inwestorów.