INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MAJĄTKU STOCZNI z dnia 14 grudnia 2009 r.

Data dodania: 2009-12-14
Zarządca Kompensacji, Firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, 11 grudnia br. upłynął termin wpłaty wadiów oraz wpływu zgłoszeń rejestracyjnych na aukcje na poszczególne części majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o
Wpłacono wadia na zakup składników majątku Stoczni Gdynia S.A.
 

Zarządca Kompensacji, Firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszoną 30 września 2009 r. procedurą, 11 grudnia br. upłynął termin wpłaty wadiów oraz wpływu zgłoszeń rejestracyjnych na aukcje na poszczególne części majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o

 
 

Rozstrzygnięcie aukcji na składniki majątku stoczni, które nie zostały sprzedane w przetargach  listopadowych, nastąpi 16 grudnia 2009 r. dla Stoczni Gdynia S.A. w drodze elektronicznej licytacji na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A.

 
 

Stocznia Gdynia S.A.

 

Składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. wystawiono do 14 aukcji, w których w sumie zgłoszenie rejestracyjne przesłały oraz wpłaciły wadium w wysokości 10% licytowanego składnika majątku 3 firmy, z czego do dwóch  aukcji zgłosiło się po 2 inwestorów, w jednej aukcji chce wziąć udział 1 inwestor, a do 11 aukcji nie zgłosił się żaden inwestor. Ogólna kwota wpłaconych wadiów wynosi  28 mln zł.

 

Jest to 7 aukcji na nieruchomości o numerach: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, których wartość wynosi 180 mln zł, oraz 7 aukcji na majątek ruchomy (nr 12-18) o wartości 33 mln zł. Łączna wartość wystawionego majątku to  213 mln .

 
Aukcja nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
1
1
Rejon prefabrykacji kadłubów
2
2
Rejon montażu statków
7
9
Rejon obsługi magazynowej i działalności administracyjnej
8
17
Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych i transportu wewnętrznego
9
21
Rejon komunikacji - tory kolejowe wraz z bocznicą
10
5A
Plac
11
23
Ośrodek wypoczynkowy Wieżyca
12
24
15.135 udziałów w EUROMOS
13
27
17.000 udziałów w EURO RUSZTOWANIA
14
32
Majątkowe prawa autorskie do projektu statku (samochodowiec)
15
33
Majątkowe prawa autorskie do projektu statku (LPG)
16
34
Majątkowe prawa autorskie do projektów statków ( kontenerowiec)
17
35
Majątkowe prawa autorskie do projektu statku (samochodowiec)
18
36
Majątkowe prawa autorskie do projektów trzech statków (masowce i chemikaliowce)
 
 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o.

 

Składniki majątkowe Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. wystawiono do 10 aukcji, do których nie złożono żadnych  zgłoszeń rejestracyjnych oraz nie wpłacono wadium.

Były to:

 
Aukcja nr
Zespół nr
Nazwa zespołu
1
1
Pakiet WULKAN
2
3
Pakiet MALARNIA
3
4
Pakiet PREFABRYKACJA
4
5
Pakiet ODRA
5
6
Pakiet PERATOR
8
11
452 udziały w NORD Sp. zoo
9
12
Projekty zbiornikowców
10
13
Projekty kontenerowców
11
14
Projekty con-ro,ro-ro,ro-pax
13
18
Pozostały majątek obrotowy
 

Ponieważ nie przesłano żadnych zgłoszeń rejestracyjnych oraz nie wpłacono wadium na żaden ze składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. aukcje ogłoszone na dzień 18 grudnia 2009 roku dla majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. nie odbędą się.