Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji dotycząca sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A.

Data dodania: 2009-12-16
W dniu dzisiejszym przeprowadzono aukcje

W dniu dzisiejszym przeprowadzono aukcje

na sprzedaż składników majątku Stoczni Gdynia S.A.

 
 

Zarządca Kompensacji, firma "Bud-Bank Leasing" Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z ogłoszeniami prasowymi z 2 grudnia 2009 r., w dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone aukcje na sprzedaż składników majątku Stoczni Gdynia S.A., które dotąd nie znalazły nabywców.

 
 

W dniu 11 grudnia br. upłynął termin wpłaty wadium oraz składania oświadczeń rejestracyjnych na udział w poszczególnych aukcjach na sprzedaż składników majątku Stoczni Gdynia S.A.

 

Trzy podmioty wpłaciły wadia oraz złożyły oświadczenia rejestracyjne na następujące składniki majątku:

 
Aukcja nr
Zespół nr
Nazwa zespołu

Startujący w aukcji

1
1
Rejon prefabrykacji kadłubów
Cris Sp. z o.o.
Famur S.A.
2
2
Rejon montażu statków
Cris Sp. z o.o.
Famur S.A.
13
27

Udziały w Euro Rusztowania - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o.

Rubo Sp. z o.o.
 

Wartość nieruchomości wystawionych na sprzedaż w toku odbywających się w dniu dzisiejszym aukcji wynosi 135.212.894,00.

Wartość udziałów wyceniono na 8.459.000,00 zł.
Łączna wartość licytowanego majątku to 143.671.894,00 złotych.
 
 

W dzisiejszych aukcjach internetowych, przeprowadzonych na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A., wyłoniono następujących zwycięzców:

 
1.
Crist Sp. z o.o.
aukcja nr 1 -
rejon prefabrykacji kadłubów
kwota 38.444.971,00 zł
2.
Rubo Sp. z o.o.
aukcja nr 13 -

udziały w "Euro Rusztowania - Grupa Stoczni Gdynia" Sp. z o.o.

kwota 8.459.100,00 zł
 
 
 
łącznie
46.904.071,00 zł netto
 

Na składnik majątku objęty aukcją nr 2, tj. rejon montażu statków, mimo wpłaty wadium, nie złożono oferty.

W aukcjach nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17 i 18 nikt nie wziął udziału.

 
 

Zarządca Kompensacji poinformuje zwycięskich uczestników aukcji o wyborze ich oferty i wezwie do przystąpienia do podpisywania umów sprzedaży. Oferenci mają obowiązek na 3 dni przed datą zawarcia umów warunkowych wpłacić pełną kwotę za wylicytowany majątek lub przedłożyć bezwarunkową gwarancję bankową.

 
 
W ciągu tygodnia Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący wykonanie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, wyda postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej.