Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji dotycząca aukcyjnej sprzedaży składników majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Data dodania: 2009-12-02
Warszawa, 2 grudnia 2009 r. Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zmianie uległ termin internetowej aukcji sprzedaży majątku Stoczni Gdynia SA.  Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 16 grudnia 2009 roku w godzinach 09.00-13.00. Przyjmowanie oświadczeń rejestracyjnych następować będzie do dnia 11 grudnia 2009 roku do godziny 17.00.  Wpłat wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Stoczni Gdynia SA do dnia 11 grudnia 2009 roku. Termin złożenia oświadczeń rejestracyjnych dla składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. również został wyznaczony na 11 grudnia 2009 r. do godziny 17.00, natomiast na wpłatę wadium Zarządca Kompensacji czeka do końca dnia. Internetowa aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2009 r. w godzinach 09.00-13.00. W obu postępowaniach aukcyjnych, zgodnie z regulaminem, możliwa jest dogrywka po godzinie 13.00. Jest to ostatnia przewidziana ustawą kompensacyjną (ustawa z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego) forma sprzedaży składników majątku obu stoczni.


Warszawa, 2 grudnia 2009 r.Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., informuje, że zmianie uległ termin internetowej aukcji sprzedaży majątku Stoczni Gdynia SA. 

Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 16 grudnia 2009 roku w godzinach 09.00-13.00. Przyjmowanie oświadczeń rejestracyjnych następować będzie do dnia 11 grudnia 2009 roku do godziny 17.00. 

Wpłat wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Stoczni Gdynia SA do dnia 11 grudnia 2009 roku.

Termin złożenia oświadczeń rejestracyjnych dla składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. również został wyznaczony na 11 grudnia 2009 r. do godziny 17.00, natomiast na wpłatę wadium Zarządca Kompensacji czeka do końca dnia.
Internetowa aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2009 r. w godzinach 09.00-13.00.

W obu postępowaniach aukcyjnych, zgodnie z regulaminem, możliwa jest dogrywka po godzinie 13.00.

Jest to ostatnia przewidziana ustawą kompensacyjną (ustawa z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego) forma sprzedaży składników majątku obu stoczni.