Informacja Prasowa dotycząca negocjacji w sprawie sprzedaży spółki "PZL-Świdnik" S.A.

Data dodania: 2009-04-03
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą 87% akcji spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" S.A. niniejszym informuje, iż na podstawie decyzji Zarządu ARP S.A. podjętej w dniu 2 kwietnia 2009 r. skorzystała z przysługującego jej na podstawie procedury sprzedaży akcji uprawnienia i zaprosiła do negocjacji spółkę - AugustaWestland N.V. W zeszłym miesiącu ARP S.A. rozpoczęła już negocjacje z czeską spółką Aero Vodochody a.s., która w wyniku procesu oceny ofert uzyskała pierwszeństwo w negocjacjach ale bez prawa wyłączności. Negocjacje z oboma podmiotami prowadzone będą równolegle. Zgodnie z procedurą, o decyzji ARP S.A. oba podmioty zostały poinformowane na piśmie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą 87% akcji spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" S.A. niniejszym informuje, iż na podstawie decyzji Zarządu ARP S.A. podjętej w dniu 2 kwietnia 2009 r. skorzystała z przysługującego jej na podstawie procedury sprzedaży akcji uprawnienia i zaprosiła do negocjacji spółkę - AugustaWestland N.V. W zeszłym miesiącu ARP S.A. rozpoczęła już negocjacje z czeską spółką Aero Vodochody a.s., która w wyniku procesu oceny ofert uzyskała pierwszeństwo w negocjacjach ale bez prawa wyłączności. Negocjacje z oboma podmiotami prowadzone będą równolegle. Zgodnie z procedurą, o decyzji ARP S.A. oba podmioty zostały poinformowane na piśmie.