Informacja Prasowa ARP S.A. z dnia 6 listopada 2009 r.

Data dodania: 2009-11-06
W dniu 26 października 2009 r. upłynął termin zgłaszania zainteresowania nabyciem akcji i/lub ewentualnym objęciem nowej emisji akcji spółki Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni. Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że istnieje zainteresowanie nabyciem ww. akcji. Po podpisaniu przez zainteresowanych oświadczeń o przyjęciu bez zastrzeżeń warunkó
W dniu 26 października 2009 r. upłynął termin zgłaszania zainteresowania nabyciem akcji i/lub ewentualnym objęciem nowej emisji akcji spółki Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni. Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że istnieje zainteresowanie nabyciem ww. akcji. Po podpisaniu przez zainteresowanych oświadczeń o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków wynikających z procedury zostanie im przekazane Memorandum Informacyjne Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem i przyjętą procedurą w styczniu 2010 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie oczekiwała na złożenie ofert.