Informacja Prasowa ARP S.A. z dnia 19 sycznia 2010 r.

Data dodania: 2010-01-19
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - akcjonariusz Huty Stalowa Wola S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2010 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazało się w języku polskim i angielskim zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola S.A. działającego pod nazwą: Huta Stalowa Wola S.A. Oddział I w Stalowej Wola.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - akcjonariusz Huty Stalowa Wola S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2010 roku w dzienniku "Rzeczpospolita" ukazało się w języku polskim i angielskim zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola S.A. działającego pod nazwą: Huta Stalowa Wola S.A. Oddział I w Stalowej Wola.

W skład przedsiębiorstwa wchodzi biznes maszyn budowlanych oraz pakiet 100 % udziałów DRESSTA Sp. z o.o. (spółka dystrybucyjna HSW S.A.). W firmie pracuje ok. 1500 osób, z czego połowa to pracownicy produkcyjni.

Jednocześnie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wystosowała indywidualne zaproszenia do 47 inwestorów branżowych z całego świata.

 

Przedmiotem negocjacji będą warunki umowy sprzedaży przedsiębiorstwa HSW S.A. Oddział I, w tym:

-                   cena,

-                   pakiet inwestycyjny,

-                   pakiet socjalny,

-                   inne postanowienia związane z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa.

 

Oczekiwany termin złożenia ofert wstępnych określono na 22 lutego 2010 r.

 
 

Huta Stalowa Wola S.A. zastrzega sobie prawo do m.in.:

-                    wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje,

-                    odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,

-                    przedłużenia terminu składania oferty wstępnej.