Informacja Prasowa ARP S.A. dotycząca Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A.

Data dodania: 2009-12-16
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. dotycząca Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. Warszawa, 16 grudnia 2009 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła projekt udzielenia przez ARP S.A. pożyczki Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym "Polfa" S.A. w kwocie 42,5 mln zł w ramach pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację. Polfa otrzymała już od ARP S.A. pomoc na ratowanie w kwocie 20,5 mln zł, zatwierdzoną przez Komisję w dniu 23 grudnia 2008 r. W toku dalszych prac przy aktywnym udziale ARP S.A., został opracowany plan restrukturyzacji, który w dniu 11 sierpnia 2009 r. został notyfikowany do Komisji Europejskiej. Dzięki dobrej współpracy w zakresie wymiany niezbędnych dodatkowych informacji pomiędzy ARP S.A. a KE, jak również widocznymi już efektami prowadzonych równolegle działań naprawczych wewnątrz spółki, Komisja podjęła decyzję akceptującą projekt pomocowy w niespełna 4 miesiące od daty notyfikacji bez wszczęcia procedury wyjaśniającej. Komisja jednoznacznie uznała, że plan restrukturyzacji umożliwi Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym "Polfa" S.A. odzyskanie rentowności w perspektywie długoterminowej a ponadto kwota pomocy jest ograniczona do niezbędnego minimum oraz, że Spółka zaproponowała wystarczające środki wyrównawcze, mające zapobiec nadmiernemu zakłóceniu konkurencji. W związku z powyższym projekt pomoc na restrukturyzacje został uznany za zgodny z Wytycznymi wspólnotowymi dot. pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244 z 1.10.2004). Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl www.arp.com.pl

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


dotycząca Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A.Warszawa, 16 grudnia 2009 r
.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła projekt udzielenia przez ARP S.A. pożyczki Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym "Polfa" S.A. w kwocie 42,5 mln zł w ramach pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację.

Polfa otrzymała już od ARP S.A. pomoc na ratowanie w kwocie 20,5 mln zł, zatwierdzoną przez Komisję w dniu 23 grudnia 2008 r. W toku dalszych prac przy aktywnym udziale ARP S.A., został opracowany plan restrukturyzacji, który w dniu 11 sierpnia 2009 r. został notyfikowany do Komisji Europejskiej. Dzięki dobrej współpracy w zakresie wymiany niezbędnych dodatkowych informacji pomiędzy ARP S.A. a KE, jak również widocznymi już efektami prowadzonych równolegle działań naprawczych wewnątrz spółki, Komisja podjęła decyzję akceptującą projekt pomocowy w niespełna 4 miesiące od daty notyfikacji bez wszczęcia procedury wyjaśniającej.

Komisja jednoznacznie uznała, że plan restrukturyzacji umożliwi Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym "Polfa" S.A. odzyskanie rentowności w perspektywie długoterminowej a ponadto kwota pomocy jest ograniczona do niezbędnego minimum oraz, że Spółka zaproponowała wystarczające środki wyrównawcze, mające zapobiec nadmiernemu zakłóceniu konkurencji.

W związku z powyższym projekt pomoc na restrukturyzacje został uznany za zgodny z Wytycznymi wspólnotowymi dot. pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244 z 1.10.2004).


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl