Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu z dnia 28 lipca 2009 r.

Data dodania: 2009-07-28
INFORMACJA PRASOWA Warszawa - 28 lipca 2009 r. W dniu 5 grudnia 2008 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące udzielenia pomocy publicznej w wysokości 150 mln zł przez ARP S.A. dla Stoczni Gdańsk S.A. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Ministrem Skarbu, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Korporacją Polskie Stocznie S.A., ISD Stocznia Sp. z o.o. i Stocznią Gdańsk S.A. W dniu 22 lipca 2009 roku weszła w życie pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca Program restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A. ARP S.A. podpisała 2 umowy umożliwiające realizację wyżej wymienionego postanowienia. W dniu 23 lipca 2009 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy ARP S.A., a Stocznią Gdańsk S.A. na kwotę 103 330 690,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS, zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań cywilnoprawnych wraz z odsetkami naliczonymi na dzień spłaty. W dniu 28 lipca 2009 roku została podpisana umowa objęcia akcji przez ARP S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 46.669.310 zł poprzez emisję 4.666.931 nowych akcji imiennych w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoczni Gdańsk S.A., które odbyło się w dniu 27 lipca 2009 roku. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl www.arp.com.pl

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa - 28 lipca 2009 r.W dniu 5 grudnia 2008 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące udzielenia pomocy publicznej
w wysokości 150 mln zł przez ARP S.A. dla Stoczni Gdańsk S.A. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Ministrem Skarbu, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Korporacją Polskie Stocznie S.A., ISD Stocznia Sp. z o.o. i Stocznią Gdańsk S.A.

W dniu 22 lipca 2009 roku weszła w życie pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca
Program restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A.

ARP S.A. podpisała 2 umowy umożliwiające realizację wyżej wymienionego postanowienia.

W dniu 23 lipca 2009 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy ARP S.A.,
a Stocznią Gdańsk S.A. na kwotę 103 330 690,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS, zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań cywilnoprawnych wraz z odsetkami naliczonymi na dzień spłaty.

W dniu 28 lipca 2009 roku została podpisana umowa objęcia akcji przez ARP S.A.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 46.669.310 zł poprzez emisję 4.666.931 nowych akcji imiennych w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoczni Gdańsk S.A., które odbyło się w dniu 27 lipca 2009 roku.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl