Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r.

Data dodania: 2010-06-07
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 r., otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Fabryki Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 r., otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Fabryki Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A.

 

Pomoc publiczna w formie pożyczki w wysokości 12,5 mln zł zostanie wypłacona Spółce przez ARP S.A. niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.

Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A jest jednym z większych producentów łożysk tocznych w Polsce. Spółka zatrudnia ok. 2 tys. osób. Roczne obroty Spółki za 2009 r. wyniosły ok. 150 mln zł.

Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej.

Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do Spółki jest aktywny udział w procesie jej restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.

Jest to kolejna, po Zakładach Chemicznych POLICE S.A., pozytywna decyzja Komisji Europejskiej wydana w ostatnich dniach dotycząca projektów realizowanych przez ARP S.A. adresowanych do firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.