Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 29 stycznia 2010 r.

Data dodania: 2010-01-29
29 stycznia 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z włosko-brytyjskim producentem śmigłowców AgustaWestland umowę sprzedaży 87,62 proc. akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Wartość transakcji wynosi blisko 340 mln zł, a w dniu podpisania umowy cała kwota została przelana na konto ARP S.A.

29 stycznia 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z włosko-brytyjskim producentem śmigłowców AgustaWestland umowę sprzedaży 87,62 proc. akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Wartość transakcji wynosi blisko 340 mln zł, a w dniu podpisania umowy cała kwota została przelana na konto ARP S.A.

 

Z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. umowę podpisał Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu i Andrzej Szortyka - Członek Zarządu. Włosko-brytyjskiego inwestora reprezentował Giuseppe Orsi, Chief Executive Officer AgustaWestland.

Umowa przenosi na AgustaWestland prawo własności 7.535.468 akcji PZL Świdnik S.A. stanowiących 87,62 proc. kapitału zakładowego spółki. Wartość sprzedaży akcji wyniosła 339.096.060,00 zł. - "Pieniądze w całości zostały przelane na konto ARP S.A. przed południem. Jestem przekonany, że Agencji udało się znaleźć najlepszego inwestora branżowego, który zapewni firmie w Świdniku ogromne inwestycje i ogólnoświatowe rynki zbytu." - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Po objęciu przez AgustaWestland 87,62 proc. akcji PZL Świdnik S.A. włosko-brytyjski producent śmigłowców posiadać będzie łącznie prawie 94 proc. akcji polskiej spółki. AgustaWestland od lat pozostaje największym partnerem przemysłowym PZL Świdnik S.A.

Podpisanie umowy z AgustaWestland kończy proces poszukiwania inwestora strategicznego dla PZL Świdnik S.A. Proces sprzedaży należących do ARP S.A. akcji PZL Świdnik S.A. został zainicjowany 12 czerwca 2008r., kiedy to w prasie opublikowane zostało ogłoszenie zapraszające inwestorów do zakupu 7.535.468 akcji spółki stanowiących 87,62 proc. jej kapitału zakładowego.

W odpowiedzi na ofertę złożoną przez AgustaWestland (inwestor zaoferował najwyższą cenę), 18 sierpnia 2009 r. pomiędzy ARP S.A. i AgustaWestland została zawarta Przedwstępna Umowa Sprzedaży Akcji. Cena za jedną akcję została ustalona w wysokości 45,00 zł, co dało łączną kwotę 339.096.060,00 zł. za należące do ARP S.A. akcje PZL Świdnik S.A.

Inwestor zobowiązał się, że w ciągu sześciu lat wdroży szeroki program inwestycyjny. Pieniądze zostaną przeznaczone na uruchomienie produkcji, m.in. kompletnych kadłubów śmigłowców AW 109, AW 119 i AW 139 Grand oraz komponentów do śmigłowca AW 101. W PZL Świdnik S.A. rozpocznie się także montaż śmigłowca AW 109 LUH. Program inwestycyjny przewiduje ponadto rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. modernizacji śmigłowców W-3 i SW4 oraz prac nad nowymi modelami śmigłowców AW 149, AW XX9. Wsparcie uzyska również obszar sprzedaży i serwisowania rodzimych konstrukcji, śmigłowców SW4 i W-3, na całym świecie.

Przed zawarciem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji, AgustaWestland podpisała 10 lipca 2009 r. ze związkami zawodowymi z PZL Świdnik S.A. Pakiet Gwarancji Pracowniczych.