Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 29 maja 2009 r. - dotyczy Stoczni Gdynia S.A.

Data dodania: 2009-05-29
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Warszawa, 29 maja 2009 r. - Zarządca Kompensacji, w imieniu i na rzecz Stoczni Gdynia S.A., podpisał umowy z firmami zewnętrznymi, które będą zabezpieczać majątek Stoczni. Umowy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2009 r.: • z firmą Euro - Guard, na usługi ochroniarskie, medyczne i p.poż.; • z firmą Euro - Rusztowania, na konserwację wszystkich sieci przesyłowych (wodnych, gazowych i elektrycznych) Stoczni; • z firmą Boja na usługi finansowo - księgowe i informatyczne. "Umowy z Euro - Guard i Euro - Rusztowania pozwolą zabezpieczyć majątek Stoczni i wydać go inwestorowi w stanie nie pogorszonym, natomiast umowa z firmą Boja pozwoli wypełnić wszystkie zobowiązania finansowo - podatkowe wobec byłych pracowników Stoczni" powiedział Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl www.arp.com.pl

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
Warszawa, 29 maja 2009 r.
- Zarządca Kompensacji, w imieniu i na rzecz Stoczni Gdynia S.A., podpisał umowy z firmami zewnętrznymi, które będą zabezpieczać majątek Stoczni. Umowy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2009 r.:

• z firmą Euro - Guard, na usługi ochroniarskie, medyczne i p.poż.;
• z firmą Euro - Rusztowania, na konserwację wszystkich sieci przesyłowych (wodnych, gazowych i elektrycznych) Stoczni;
• z firmą Boja na usługi finansowo - księgowe i informatyczne.


"Umowy z Euro - Guard i Euro - Rusztowania pozwolą zabezpieczyć majątek Stoczni i wydać go inwestorowi w stanie nie pogorszonym, natomiast umowa z firmą Boja pozwoli wypełnić wszystkie zobowiązania finansowo - podatkowe wobec byłych pracowników Stoczni" powiedział Roman Nojszewski, Zarządca Kompensacji.Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl