Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 28 września 2009 r.

Data dodania: 2009-09-28
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Warszawa - 28 września 2009 r. Rozpoczyna się powtórny proces sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Rady wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. w dniu 25 września 2009 r. zaopiniowały pozytywnie "zmienione plany sprzedaży składników majątków Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.". Cała procedura jest zgodna z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący realizację ww. ustawy, wydał 28 września 2009 r. postanowienie o zatwierdzeniu "zmienionego planu sprzedaży składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A." i rozpoczęciu ponownego postępowania przetargowego. Tak jak w przypadku pierwszego przetargu i zgodnie z zapisami ww. ustawy, proces sprzedaży będzie prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji - w zgodzie z decyzją Komisji Europejskiej. Wyceny składników majątku podlegającego sprzedaży zostały zaktualizowane. Zgodnie z planem sprzedaży ogłoszenia o przetargach ukażą się 30 września 2009 r. w prasie polskiej (centralnej i lokalnej). Ogłoszenia te ukażą się również natychmiast w prasie zagranicznej. Zgodnie z planem sprzedaży licytacje odbędą się odpowiednio: dnia 26 listopada 2009 r. - dla Stoczni Gdynia S.A. dnia 27 listopada 2009 r. - dla Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. Informujemy, że zmianom uległ również regulamin sprzedaży majątku. W stosunku do regulaminu na zakup składników majątku obu stoczni obowiązującego przy pierwszych przetargach, do nowego regulaminu wprowadzono zmiany. Aby zapobiec sytuacji, w której Oferent, który wpłacił wadium i wygrał licytację, mógłby następnie nie przystąpić do podpisania umów ostatecznych, nastąpiły uszczegółowienia nowego regulaminu. Przewiduje on, że na trzy dni przed podpisaniem umów przedwstępnych na koncie Zarządcy Kompensacji musi znaleźć się pełna kwota za wylicytowany składnik majątku lub muszą zostać przedstawione bezwarunkowe gwarancje bankowe w tym zakresie. Gwarancje bankowe będą podlegały weryfikacji przez Zarządcę Kompensacji. Ponadto nowy regulamin przewiduje, że wszyscy uczestnicy przetargów, którzy złożyli ważne oferty na zakup poszczególnych składników majątku, będą związani tymi ofertami. Oznacza to, że jeśli zwycięzca przetargu uchylałby się od przystąpienia do podpisania aktu notarialnego, Zarządca Kompensacji będzie miał prawo wezwać do aktu kolejną firmę, która złożyła drugą co do wielkości ofertę na zakup danego składnika majątku. Drugie postępowanie przetargowe jest możliwe zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 września br., zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji do końca 2009 roku. Istotna dla powodzenia jest decentralizacja procesu zagospodarowania aktywów postoczniowych, czyli udział samorządów, lokalnych przedsiębiorców oraz zarządów portów w Gdyni i Szczecinie w kreowaniu warunków aktywizacji terenów. Możliwe jest objęcie części terenów działaniami Specjalnych Stref Ekonomicznych i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych. Operatorem tego działania będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z ustawą nadal realizowany jest Program Zwolnień Monitorowanych dla byłych pracowników stoczni. "To postępowanie przetargowe stanowi drugą szansę, którą dostaliśmy od Komisji Europejskiej. Wierzymy, że w postępowaniu tym wyłonieni zostaną inwestorzy, którzy na zakupionym majątku stoczniowym rozpoczną w krótkim czasie działalność gospodarczą. Liczymy na to, że pozwoli to byłym pracownikom stoczni znaleźć zatrudnienie na terenach stoczni, nawet jeśli nie wszyscy z nich znajdą pracę w odtworzonym przemyśle stoczniowym" - Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


Warszawa - 28 września 2009 r.


Rozpoczyna się powtórny proces sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Rady wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. w dniu
25 września 2009 r. zaopiniowały pozytywnie "zmienione plany sprzedaży składników majątków Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.". Cała procedura jest zgodna z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jako Organ nadzorujący realizację ww. ustawy, wydał 28 września 2009 r. postanowienie o zatwierdzeniu "zmienionego planu sprzedaży składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A." i rozpoczęciu ponownego postępowania przetargowego.

Tak jak w przypadku pierwszego przetargu i zgodnie z zapisami ww. ustawy, proces sprzedaży będzie prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji - w zgodzie z decyzją Komisji Europejskiej.

Wyceny składników majątku podlegającego sprzedaży zostały zaktualizowane. Zgodnie z planem sprzedaży ogłoszenia o przetargach ukażą się 30 września 2009 r. w prasie polskiej (centralnej i lokalnej). Ogłoszenia te ukażą się również natychmiast w prasie zagranicznej.

Zgodnie z planem sprzedaży licytacje odbędą się odpowiednio:
dnia 26 listopada 2009 r. - dla Stoczni Gdynia S.A.
dnia 27 listopada 2009 r. - dla Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

Informujemy, że zmianom uległ również regulamin sprzedaży majątku. W stosunku do regulaminu na zakup składników majątku obu stoczni obowiązującego przy pierwszych przetargach, do nowego regulaminu wprowadzono zmiany.

Aby zapobiec sytuacji, w której Oferent, który wpłacił wadium i wygrał licytację, mógłby następnie nie przystąpić do podpisania umów ostatecznych, nastąpiły uszczegółowienia nowego regulaminu.

Przewiduje on, że na trzy dni przed podpisaniem umów przedwstępnych na koncie Zarządcy Kompensacji musi znaleźć się pełna kwota za wylicytowany składnik majątku lub muszą zostać przedstawione bezwarunkowe gwarancje bankowe w tym zakresie. Gwarancje bankowe będą podlegały weryfikacji przez Zarządcę Kompensacji.

Ponadto nowy regulamin przewiduje, że wszyscy uczestnicy przetargów, którzy złożyli ważne oferty na zakup poszczególnych składników majątku, będą związani tymi ofertami. Oznacza to, że jeśli zwycięzca przetargu uchylałby się od przystąpienia do podpisania aktu notarialnego, Zarządca Kompensacji będzie miał prawo wezwać do aktu kolejną firmę, która złożyła drugą co do wielkości ofertę na zakup danego składnika majątku.

Drugie postępowanie przetargowe jest możliwe zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 8 września br., zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji do końca 2009 roku.

Istotna dla powodzenia jest decentralizacja procesu zagospodarowania aktywów postoczniowych, czyli udział samorządów, lokalnych przedsiębiorców oraz zarządów portów w Gdyni i Szczecinie w kreowaniu warunków aktywizacji terenów.

Możliwe jest objęcie części terenów działaniami Specjalnych Stref Ekonomicznych i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych. Operatorem tego działania będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie z ustawą nadal realizowany jest Program Zwolnień Monitorowanych dla byłych pracowników stoczni.

"To postępowanie przetargowe stanowi drugą szansę, którą dostaliśmy od Komisji Europejskiej. Wierzymy, że w postępowaniu tym wyłonieni zostaną inwestorzy, którzy na zakupionym majątku stoczniowym rozpoczną w krótkim czasie działalność gospodarczą. Liczymy na to, że pozwoli to byłym pracownikom stoczni znaleźć zatrudnienie na terenach stoczni, nawet jeśli nie wszyscy z nich znajdą pracę w odtworzonym przemyśle stoczniowym" - Wojciech Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.