Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 28 maja 2009 r.

Data dodania: 2009-05-28
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z dnia 28 maja 2009 r.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 28 maja 2009 r.


Podpisano umowy z głównym inwestorem
Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa
Majątek stoczni sprzedany podczas aukcji ma nowego właściciela


Warszawa, 28 maja 2009 r
. - W dniu dzisiejszym Zarządca Kompensacji podpisał z firmą Stichting Particulier Fonds Greenrights, działającą w imieniu United International Trust N.V., umowy sprzedaży składników majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Licytacja na składniki majtku Stoczni Gdynia S.A. odbyła się 13 i 14 maja br. W 31 ogłoszonych przetargach wylicytowano 25 składników majątkowych. Firma Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytowała składniki majątku zbywane w przetargach od nr 1 - 3 i 5 - 8. W dniu 26 maja br. odbyła się aukcja na te składniki majątku Stoczni Gdynia S.A., które nie zostały sprzedane w drodze licytacji. Firma Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytowała składniki majątku w przetargach nr: 20, 21, 24 i 27, te umowy zostaną podpisane jutro.

Licytacja na składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. odbywała się w dniach 15 i 16 maja br.; w ramach 11 ogłoszonych przetargów zostało sprzedanych 10 składników majątkowych. Firma Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytowała składniki majątku w przetargach nr 1, 3-7, 9.

Firma Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytowała składniki majątku Stoczni Gdynia S.A. za kwotę ponad 270 mln netto, natomiast składniki majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. za kwotę ponad 94 mln netto.

Podpisane dzisiaj umowy wejdą w życie po przeprowadzeniu całej formalnej procedury administracyjnej.

"Podpisane umowy stanowią kolejny ważny krok w kierunku zapewnienia jak największej liczby miejsc pracy w Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Główny inwestor, który zakupił kluczowe składniki majątku obu stoczni nadal deklaruje kontynuowanie budowy statków, co więcej zamierza również prowadzić równolegle inną działalność" - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. "W najbliższym czasie inwestor przeprowadzi rozmowy z aktualnymi zarządami stoczni, aby ustalić formułę dalszego zarządzania posiadanym majątkiem" - dodał Wojciech Dąbrowski.

Majątek Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. sprzedany został w otwartym, przejrzystym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Sprzedaż nastąpiła po cenie rynkowej na rzecz tego oferenta, którego propozycja była najwyższa. Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl