Informacja prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 26 lutego 2009

Data dodania: 2009-02-26
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z dnia 26 lutego 2009 r.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 26 lutego 2009 r.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., odpowiedzialna za realizację ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, nie prowadziła, nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnych rozmów z armatorami, którzy ulokowali, bądź zamierzają ulokować, produkcję statków w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. lub Stoczni Gdynia S.A.

Zgodnie z zapisami ustawy kompensacyjnej, za bieżące funkcjonowanie obu stoczni odpowiadają zarządy tych stoczni i Zarządca Kompensacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pragnie poinformować, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, przetarg na sprzedaż składników majątku stoczni zostanie ogłoszony:
• 16 marca dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
oraz
• 16 marca dla Stoczni Gdynia S.A.

Zgodnie z ustawą, będzie prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji - w zgodzie z decyzją Komisji Europejskiej.