Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 21 czerwca 2010 r.

Data dodania: 2010-06-21
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę o udzielenie pomocy na ratowanie z Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę o udzielenie pomocy na ratowanie z Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.

 


W dniu 21 czerwca 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. umowę pożyczki na ratowanie, która formalizuje udzielenie pomocy publicznej. 12,5 mln zł zostanie wypłacone Spółce niezwłocznie po ustanowieniu przez nią zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.
 
Podpisanie umowy odbyło się w Kraśniku, w siedzibie Spółki. Ze strony ARP umowę podpisał Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu, ze strony Spółki FŁT Kraśnik S.A Grzegorz Jasiński - Prezes Zarządu oraz Jacek Jurak - Członek Zarządu.
 
Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy publicznej w wysokości 12,5 mln zł dla Spółki FŁT Kraśnik S.A. 4 czerwca 2010 r. Przekazanie środków w ramach pomocy publicznej wiąże się z dopełnieniem formalności - podpisaniem wcześniej wynegocjowanej umowy pożyczki (co miało miejsce właśnie dziś) i ustanowieniem przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.
 
Fabryka Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A jest jednym z większych producentów łożysk tocznych w Polsce. Spółka zatrudnia ok. 2 tys. osób, jej obroty za 2009 r. wyniosły ok. 150 mln zł.
 
Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie również brać aktywny udział w procesie restrukturyzacji Spółki, w wyniku której FŁT Kraśnik S.A. powinna uzyskać trwałą rentowność.
 
Wsparcie dla FŁT Kraśnik S.A. jest kolejnym w ostatnich dniach, po Zakładach Chemicznych "POLICE" S.A., zrealizowanym projektem pomocy publicznej przez ARP S.A. Od 2005 r. do chwili obecnej, ARP S.A. udzieliła przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację o łącznej wartości ponad 1 mld zł.