Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 21 czerwca 2010 r. - decyzja KE w sprawie Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.

Data dodania: 2010-06-21
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może udzielić pomocy publicznej Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. - pozytywna decyzja Komisji Europejskiej Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. z
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może udzielić pomocy publicznej Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. - pozytywna decyzja Komisji Europejskiej
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała decyzję Komisji Europejskiej wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie dla Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim.
Pomoc publiczna w formie pożyczki w wysokości 4,0 mln zł zostanie wypłacona Spółce przez ARP S.A. niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanej wcześniej umowy oraz ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.
Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów S.A. jest jednym z większych krajowych producentów filtrów paliwa, oleju, powietrza oraz filtrów hydraulicznych, przeznaczonych m.in. dla sektora motoryzacyjnego. Spółka zatrudnia ok. 413 osób. Roczne obroty Spółki za 2009 r. wyniosły ok. 31 mln zł.
Środki pozyskane z pomocy ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej.
Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do Spółki jest aktywny udział w procesie jej restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.
Jest to kolejna, po Zakładach Chemicznych POLICE S.A. i Fabryce Łożysk Tocznych KRAŚNIK S.A.,pozytywna decyzja Komisji Europejskiej wydana w ostatnich dniach dotycząca projektów realizowanych przez ARP S.A. adresowanych do firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wymagających wdrożenia procesów restrukturyzacji.