Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 18 lutego 2010 r

Data dodania: 2010-02-18
17 lutego 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie zostało zawarte Porozumienie o Współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a kanadyjską firmą Plasco Energy Group z siedzibą w Ottawie.

17 lutego 2010 r. w siedzibie ARP S.A. w Warszawie zostało zawarte Porozumienie o Współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a kanadyjską firmą Plasco Energy Group z siedzibą w Ottawie.

 

Celem Porozumienia jest zbadanie możliwych obszarów współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. W szczególności przedmiotem zainteresowania stron jest analiza możliwości zbudowania w Polsce zakładów termicznej, plazmowej utylizacji stałych odpadów komunalnych. Zakłady te będą produkować energię elektryczną i inne sprzedawalne produkty, w oparciu o autorską technologię plazmową opracowaną przez Plasco Energy Group.