Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Data dodania: 2010-08-16
Aktywizacja działań na rzecz pozyskania inwestorów dla województwa zachodniopomorskiego   Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zwiększa swoje zaangażowanie w województwie zachodniopomorskim, aktywnie też włącza się w program promocji walorów inwestycyjnych województwa. W celu intensyfikacji działań na
Aktywizacja działań na rzecz pozyskania inwestorów
dla województwa zachodniopomorskiego
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zwiększa swoje zaangażowanie w województwie zachodniopomorskim, aktywnie też włącza się w program promocji walorów inwestycyjnych województwa. W celu intensyfikacji działań na rzecz pozyskania inwestorów dla regionu wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i we współpracy z Wojewodą, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydentem Szczecina uruchamia program pod nazwą "Szczecin - inwestuj w centrum Europy". Podjęcie wspólnych działań ma służyć ożywieniu gospodarczemu obszaru Polski północno-zachodniej. Intensywne działania informacyjne i promocyjne ruszą już we wrześniu, a rozmowy z potencjalnymi inwestorami już się toczą.
Obecnie ARP realizuje szereg przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim i stale zwiększa swoje zaangażowanie w tym regionie. Jest m.in. właścicielem dwóch stoczni remontowych - w Szczecinie i Świnoujściu, wspiera ZCH "Police" (udzieliła pomocy publicznej na ratowanie w formie pożyczki w kwocie 150 mln zł, wspiera restrukturyzację spółki), a obecnie aktywnie tworzy "Podstrefę Szczecin" Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec na terenach miasta Szczecina. Kluczowe dla rozwoju firm, strefy i województwa zachodniopomorskiego będzie pozyskanie kolejnych terenów pod inwestycje (ARP nadal dąży do zakupu terenów po Stoczni Szczecińskiej Nowa, ale decyzja w tym zakresie zależna jest od stanowiska Komisji Europejskiej), ale przede wszystkim skuteczne pozyskanie inwestorów. W celu aktywizacji działań w tym obszarze powołano właśnie Oddział ARP w Szczecinie.
Województwo zachodniopomorskie posiada unikalne cechy i zasoby - korzystna lokalizacja (bliskość do zachodnioeuropejskiego systemu autostrad, szlak wodny na Odrze, drogi morskie do Skandynawii), dostępność dobrze uzbrojonych terenów, wykształcona i doświadczona kadra oraz rozwinięty system szkół są istotnymi atutami przy planowaniu inwestycji. Potrzebuje jednak uruchomienia działań, które pokażą atrakcyjność (kompleksowa oferta), jaką region ma dla potencjalnych inwestorów i zachęcą inwestorów, by tu właśnie realizowali swe strategie biznesowe i tu tworzyli impulsy rozwojowe.
W tym celu ARP i PAIiIZ nawiązały ścisłą współpracę, która zostanie określona w formie porozumienia (jego podpisanie zaplanowano jeszcze w tym tygodniu). Wspólnie uruchamiany, we współpracy również z Wojewodą, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydentem Szczecina, projekt pod nazwą "Szczecin - inwestuj w centrum Europy"  ma na celu synergię działań, jak najlepsze wykorzystanie kontaktów współpracujących stron, stworzenie kompleksowej (rozszerzonej o aktywa ARP i możliwości samorządu) oferty inwestycyjnej w województwie, uruchomienie intensywnych działań promocyjnych, a w konsekwencji pozyskanie inwestorów dla regionu zachodniopomorskiego.
Synergia działań ARP i PAIiIZ, ścisła współpraca z administracją publiczną, będzie miała istotne znaczenie dla pozyskiwania inwestorów, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. ARP włączy się w zaplanowane już przez PAIiIZ działania na rzecz wypromowania atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego wśród inwestorów polskich i zagranicznych, włączy też do oferty PAIiIZ własne aktywa z regionu. Dzięki współdziałaniu i wzajemnej promocji ofert obu agencji i administracji publicznej możliwe będzie stworzenie unikatowej i kompleksowej oferty inwestowania w tym regionie.
W programie "Szczecin - inwestuj w centrum Europy" główny nacisk został położony na organizowanie spotkań ze środowiskami potencjalnych inwestorów i reprezentacjami pracodawców z Polski i ze świata, w celu prezentacji możliwości inwestycyjnych w zachodniopomorskim. W ramach programu podjęte zostanę też inne działania informacyjne, tj.: przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (drukowanych i elektronicznych), uruchomienie specjalnej strony internetowej, publikacja materiału na temat możliwości inwestowania w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim w Financial Times, czy możliwe publikacje ogłoszeń w międzynarodowych stacjach telewizyjnych (CNN, CNBC) oraz głównych dziennikach ogólnopolskich (kampania koordynowana przez PAIZ).
Jednym z kierunków poszukiwania inwestorów będzie także wykorzystanie offsetu. W szczególności w związku z planowanym na bieżący rok zakupem przez Polskę samolotu szkolno - bojowego dla sił powietrznych (rozmowy z potencjalnymi dostawcami zostały już rozpoczęte). Planowane są także działania skierowane do innych dostawców zagranicznych sprzętu obronnego dla Polski.
Program będzie realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewodą Zachodniopomorskim i Prezydentem Szczecina, a także działającymi na terenie województwa trzema Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, lokalnymi agencjami rozwoju regionalnego oraz lokalnymi organizacjami okołobiznesowymi i oraz związkami pracodawców.