Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 14 maja 2009 r. Dobra wiadomość dla Stoczni Gdynia. Inwestorzy kupili nieruchomości Stoczni.

Data dodania: 2009-05-14
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Dobra wiadomość dla Stoczni Gdynia Inwestorzy kupili nieruchomości Stoczni Gdynia, 14 maja 2009 r. - Zakończone dzisiaj przetargi na aktywa Stoczni Gdynia S.A. wyłoniły zwycięskich inwestorów. Przetargi zostały zorganizowane przez Zarządcę Kompensacji, zgodnie z zapisami Ustawy kompensacyjnej. W ramach 31 ogłoszonych przetargów zostało sprzedanych 25 składników majątkowych.   Kluczowe aktywa, istotne dla kontynuacji produkcji stoczniowej zbywane w przetargach od nr  1 - 3 i 5 - 8 zostały zakupione przez jednego inwestora, działającego za pośrednictwem Stichting Particulier Fonds Greenrights, w imieniu spółki United International Trust N.V. Nabywców znalazły również składniki sprzedawane w przetargach o numerach 4, 9 - 15, 17-19, 22, 25, 26, 28 - 31.  W ramach przeprowadzonego przetargu, majątek został sprzedany za kwotę  około 288 mln zł. Pozostałe do sprzedaży aktywa będą zbywane w drodze aukcji zaplanowanej na dzień 21 maja 2009 r. "Sprzedaż nieruchomości Stoczni Gdynia S.A. to sukces, dzięki któremu jej pracownicy będą mieli realną możliwość uzyskania nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach, które powstaną na bazie majątku Stoczni. Mam jednocześnie nadzieję, że będą oni mogli kontynuować swoje dotychczasowe zajęcia, związane z nowoczesnym przemysłem stoczniowym" - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. "Dzisiejszy sukces to efekt wytężonej pracy wielu osób z Rządu RP, Ministerstwa Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu i Zarządcy Kompensacji". Jest to także dowód na pozytywny wizerunek, który utrzymuje się wokół naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów, mimo panującej recesji w światowej gospodarce" - dodał Wojciech Dąbrowski. Majątek Stoczni Gdynia S.A. sprzedany został w otwartym, przejrzystym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Sprzedaż nastąpiła po cenie rynkowej na rzecz tego oferenta, którego propozycja była najwyższa. Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną. W piątek, tj. 15 maja 2009 r. rozpocznie się przetarg na nieruchomości Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., którego wyniki zostaną ogłoszone w sobotę, 16 maja 2009 r. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl


INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Dobra wiadomość dla Stoczni Gdynia
Inwestorzy kupili nieruchomości StoczniGdynia, 14 maja 2009 r.
- Zakończone dzisiaj przetargi na aktywa Stoczni Gdynia S.A. wyłoniły zwycięskich inwestorów. Przetargi zostały zorganizowane przez Zarządcę Kompensacji, zgodnie z zapisami Ustawy kompensacyjnej.

W ramach 31 ogłoszonych przetargów zostało sprzedanych 25 składników majątkowych.   Kluczowe aktywa, istotne dla kontynuacji produkcji stoczniowej zbywane w przetargach od nr  1 - 3 i 5 - 8 zostały zakupione przez jednego inwestora, działającego za pośrednictwem Stichting Particulier Fonds Greenrights, w imieniu spółki United International Trust N.V. Nabywców znalazły również składniki sprzedawane w przetargach o numerach 4, 9 - 15, 17-19, 22, 25, 26, 28 - 31. 

W ramach przeprowadzonego przetargu, majątek został sprzedany za kwotę  około 288 mln zł. Pozostałe do sprzedaży aktywa będą zbywane w drodze aukcji zaplanowanej na dzień 21 maja 2009 r.

"Sprzedaż nieruchomości Stoczni Gdynia S.A. to sukces, dzięki któremu jej pracownicy będą mieli realną możliwość uzyskania nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach, które powstaną na bazie majątku Stoczni. Mam jednocześnie nadzieję, że będą oni mogli kontynuować swoje dotychczasowe zajęcia, związane z nowoczesnym przemysłem stoczniowym" - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. "Dzisiejszy sukces to efekt wytężonej pracy wielu osób z Rządu RP, Ministerstwa Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu i Zarządcy Kompensacji". Jest to także dowód na pozytywny wizerunek, który utrzymuje się wokół naszego kraju wśród zagranicznych inwestorów, mimo panującej recesji w światowej gospodarce" - dodał Wojciech Dąbrowski.
Majątek Stoczni Gdynia S.A. sprzedany został w otwartym, przejrzystym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Sprzedaż nastąpiła po cenie rynkowej na rzecz tego oferenta, którego propozycja była najwyższa. Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną.
W piątek, tj. 15 maja 2009 r. rozpocznie się przetarg na nieruchomości Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., którego wyniki zostaną ogłoszone w sobotę, 16 maja 2009 r.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl