Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 11 września 2009 r.

Data dodania: 2009-09-11
Warszawa, 11 września, 2009 r. - Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 8 września br., zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji w części inwestycyjnej do końca 2009 roku, Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia ponownego procesu sprzedaży składników majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., które dotychczas nie znalazły nabywców. Cała procedura przetargowa zostanie powtórzona. Do końca września br. ukażą się ogłoszenia w prasie. Do końca listopada br. poznamy nabywców niesprzedanego dotąd majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl www.arp.com.pl

Warszawa, 11 września, 2009 r. - Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 8 września br., zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji w części inwestycyjnej do końca 2009 roku, Zarządca Kompensacji, firma Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia ponownego procesu sprzedaży składników majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., które dotychczas nie znalazły nabywców.

Cała procedura przetargowa zostanie powtórzona. Do końca września br. ukażą się ogłoszenia w prasie. Do końca listopada br. poznamy nabywców niesprzedanego dotąd majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl