Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 08 czerwca 2010 r.

Data dodania: 2010-06-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę pożyczki na udzielenie pomocy publicznej Zakładom Chemicznym "Police" S.A.   Warszawa, 8 czerwca 2010 r.     Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowę pożyczki
na udzielenie pomocy publicznej Zakładom Chemicznym "Police" S.A.
 
Warszawa, 8 czerwca 2010 r.
 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pożyczki na kwotę 150 mln zł pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Zakładami Chemicznymi "Police" S.A. w ramach zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy publicznej na ratowanie Spółki.
Pożyczka zostanie przeznaczona przez ZCh "Police" na wydatki operacyjne związane z prowadzeniem działalności podstawowej, przede wszystkim na zakup surowców niezbędnych do produkcji. Wypłata środków z umowy pożyczki nastąpi niezwłocznie po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń.
W ramach podpisanej umowy pożyczki Spółka zobowiązała się do przedłożenia ARP S.A. w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy planu restrukturyzacji Spółki. Plan ten będzie przedmiotem analizy i oceny ARP S.A. Plan zostanie notyfikowany do Komisji Europejskiej w terminie nie później niż do 25 listopada 2010 roku.
Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do Spółki jest aktywny udział w procesie jej restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych.
Zakłady Chemiczne POLICE S.A. należą do największych firm w branży chemicznej w Polsce. Są krajowym liderem w produkcji nawozów fosforowych i bieli tytanowej. Od września 2005 roku akcje spółki notowane są na GPW w Warszawie. Spółka zatrudnia ok. 3 tys. osób, a jej roczne obroty wyniosły w 2009 r. ok. 1,5 mld zł.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pełni rolę kluczowego operatora pomocy adresowanej do firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wymagających wdrożenia procesów restrukturyzacji - dotychczas ARP S.A. wypłaciła łącznie ponad 845 mln zł pomocy publicznej zagrożonym przedsiębiorcom.