Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A. z dnia 05 października 2009 r.

Data dodania: 2009-10-05
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Warszawa, 5 października, 2009 r. W dniu 5 października 2009 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała ze Szkołą Główną Handlową porozumienie o współpracy.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Warszawa, 5 października, 2009 r.

W dniu 5 października 2009 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała ze Szkołą Główną Handlową porozumienie o współpracy.


Istotą podpisanego porozumienia jest wzajemna promocja swojej działalności oraz wspólne działania, korzystne dla obu stron. W szczególności uczelnia wesprze Agencję w procesach identyfikacji potrzeb przedsiębiorców w zakresie audytu technologicznego, unowocześniania i opracowywania nowych produktów i procesów produkcyjnych. Zakłada się jednocześnie, iż projekty restrukturyzacyjne Agencji stawać się będą przedmiotami prac badawczych.

Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl