Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 03 kwietnia 2009 r.

Data dodania: 2009-04-03
Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ws. realizacji projektu "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje, że: 1. przyjmuje do wiadomości zamiar samodzielnej realizacji Projektu przez konsorcjum zarządzane przez DGA S.A. 2. wyraża kierunkową zgodę na dalszą realizację Projektu przez DGA S.A. na zasadach i w trybie przewidzianym umową z 20 lutego 2009 r. 3. nie była i nie jest stroną porozumienia uczestników Konsorcjum realizującego Umowę.

Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
ws. realizacji projektu "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego
dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji"


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje, że:

1. przyjmuje do wiadomości zamiar samodzielnej realizacji Projektu przez konsorcjum zarządzane przez DGA S.A.

2. wyraża kierunkową zgodę na dalszą realizację Projektu przez DGA S.A. na zasadach i w trybie przewidzianym umową z 20 lutego 2009 r.

3. nie była i nie jest stroną porozumienia uczestników Konsorcjum realizującego Umowę.