Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - posiedzenie Rady Wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Data dodania: 2009-02-27
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że 27 lutego 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zakres działalności gospodarczej Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., w tym w zakresie świadczeń związanych z budową statków nr: B170-V/3; B178-I/25; B201-II/6. Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała spełnianie przez Zarządcę Kompensacji świadczeń wynikających ze zobowiązań powstałych przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego, jeżeli to jest niezbędne do budowy ww. statków.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie posiedzenia Rady Wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że 27 lutego 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zakres działalności gospodarczej Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., w tym w zakresie świadczeń związanych z budową statków nr: B170-V/3; B178-I/25; B201-II/6.
Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała spełnianie przez Zarządcę Kompensacji świadczeń wynikających ze zobowiązań powstałych przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego, jeżeli to jest niezbędne do budowy ww. statków.