Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dotycząca Zakładów Chemicznych POLICE S.A.

Data dodania: 2009-12-02
Warszawa, 2 grudnia, 2009 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w maju br. wyraziła wolę udzielenia poręczenia do kwoty 150 mln zł kredytu bankowego w kwocie 190 mln zł udzielanego Zakładom Chemicznym POLICE S.A. przez Bank PKO BP S.A. Mimo znacznego upływu czasu nie doszło do podpisania tej umowy kredytowej.  Brak podpisanej umowy, a także znaczące pogorszenie sytuacji finansowej ZCh POLICE S.A. spowodowały, że ARP S.A. do tej pory nie podjęła decyzji o udzieleniu poręczenia.  Jednocześnie bieżąca analiza sytuacji ekonomicznej Spółki, według oceny Agencji, wskazuje na konieczność zaangażowania znacznie wyższych środków finansowych niż obecnie wnioskowane przez Spółkę oraz poważne pogłębienie planów restrukturyzacyjnych, będących podstawą decyzji Agencji o woli poręczenia kredytu.  Mając to na uwadze, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zasugerowała Zakładom Chemicznym POLICE S.A. możliwość skorzystania z finansowania za pośrednictwem ARP S.A. w ramach pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie. Zamiar udzielenia pomocy publicznej na ratowanie zostanie zgłoszony przez Agencję do Komisji Europejskiej natychmiast po złożeniu Agencji stosownego wniosku przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A.  Jest to forma natychmiastowej pomocy gotówkowej w koniecznej kwocie. Umożliwi ona sfinansowanie bieżącej działalności firmy, w tym zakupy surowców.  Jednocześnie pomoc ta stanowi pierwszy krok związany z konieczną restrukturyzacją Zakładu. Wymagane będzie przygotowanie kompleksowego i realnego planu naprawy Zakładów Chemicznych Police S.A. Jednocześnie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dementuje prasowe informacje, jakoby Zarząd ZCh POLICE S.A. przekazał Agencji podpisaną umowę kredytową z Bankiem PKO BP S.A.


Warszawa, 2 grudnia, 2009 r.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w maju br. wyraziła wolę udzielenia poręczenia do kwoty 150 mln zł kredytu bankowego w kwocie 190 mln zł udzielanego Zakładom Chemicznym POLICE S.A. przez Bank PKO BP S.A.

Mimo znacznego upływu czasu nie doszło do podpisania tej umowy kredytowej. 

Brak podpisanej umowy, a także znaczące pogorszenie sytuacji finansowej ZCh POLICE S.A. spowodowały, że ARP S.A. do tej pory nie podjęła decyzji o udzieleniu poręczenia. 

Jednocześnie bieżąca analiza sytuacji ekonomicznej Spółki, według oceny Agencji, wskazuje na konieczność zaangażowania znacznie wyższych środków finansowych niż obecnie wnioskowane przez Spółkę oraz poważne pogłębienie planów restrukturyzacyjnych, będących podstawą decyzji Agencji o woli poręczenia kredytu. 

Mając to na uwadze, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zasugerowała Zakładom Chemicznym POLICE S.A. możliwość skorzystania z finansowania za pośrednictwem ARP S.A. w ramach pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie. Zamiar udzielenia pomocy publicznej na ratowanie zostanie zgłoszony przez Agencję do Komisji Europejskiej natychmiast po złożeniu Agencji stosownego wniosku przez Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 

Jest to forma natychmiastowej pomocy gotówkowej w koniecznej kwocie. Umożliwi ona sfinansowanie bieżącej działalności firmy, w tym zakupy surowców. 

Jednocześnie pomoc ta stanowi pierwszy krok związany z konieczną restrukturyzacją Zakładu. Wymagane będzie przygotowanie kompleksowego i realnego planu naprawy Zakładów Chemicznych Police S.A.

Jednocześnie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dementuje prasowe informacje, jakoby Zarząd ZCh POLICE S.A. przekazał Agencji podpisaną umowę kredytową z Bankiem PKO BP S.A.