Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki

Data dodania: 2009-02-27
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi szkoleniowo - doradczej w ramach realizacji projektu "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja
o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi szkoleniowo - doradczej w ramach realizacji projektu "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 133 000 EURO na realizację usługi szkoleniowo - doradczej w ramach realizacji projektu pt.: "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 20 lutego br. zawarto umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą - Konsorcjum składającym się z:

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060682, z kapitałem zakładowym 10.170.000,00 złotych

oraz

Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 51, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000083941 z kapitałem zakładowym 3.060.666,00 złotych.