Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 13 października 2009 r.

Data dodania: 2009-10-13
INFORMACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Warszawa, 13 października, 2009 r. W związku z doniesieniami prasowymi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje: Spółka Porta Styl 1) Ani Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ani Ministerstwo Skarbu Państwa nie było udziałowcem spółki Porta Styl. Jedynym, 100% udziałowcem spółki PORTA STYL, była Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 2) W dniu wyceny spółki dokonanej na dzień 4 marca 2009 roku, w kasie Porta Styl znajdowało się około 2 200 000,00 zł., cała Spółka została wyceniona w warunkach wymuszonej sprzedaży (czyli nie w warunkach rynkowych) na kwotę 2 510 400,00 zł. Transakcja została zrealizowana na kwotę 2 510 700,00 zł. 3) Stocznia nie regulowała żadnych wielomilionowych zobowiązań wobec spółki Porta Styl po jej sprzedaży. Cała procedura sprzedaży pakietów składników majątku Stoczni, zgodnie z postanowieniami ustawy kompensacyjnej z 18 grudnia 2008 r., była prowadzona w trybie otwartego, bezwarunkowego, nieograniczonego, niedyskryminacyjnego postępowania przetargowego. Oznacza to, że każdy potencjalnie zainteresowany podmiot mógł przystąpić i wziąć udział w przetargu. Dla pełnej przejrzystości od strony techniczno-organizacyjnej proces licytacji był prowadzony za pośrednictwem witryny internetowej (specjalnie do tego utworzonej). W tym zakresie niezależny Zarządca Kompensacji współpracował z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Nad prawidłowością przebiegu przetargów czuwały niezależne komisje oraz obserwatorzy Unii Europejskiej. Nie było żadnej możliwości ingerencji w przebieg przetargu i wpływania na jego wynik, gdyż był przeprowadzany w czasie rzeczywistym a jedynym kryterium była zaoferowana cena. Każdy z uczestników przetargów posiadał na bieżąco informacje dotyczące najwyższej złożonej oferty w danym przetargu. Niezależny Zarządca Kompensacji został wybrany przez Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli, a zatem organ składający się wyłącznie z wierzycieli Stoczni. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl www.arp.com.pl

INFORMACJA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


Warszawa, 13 października, 2009 r.

W związku z doniesieniami prasowymi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje:

Spółka Porta Styl
1) Ani Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ani Ministerstwo Skarbu Państwa nie było udziałowcem spółki Porta Styl. Jedynym, 100% udziałowcem spółki PORTA STYL, była Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

2) W dniu wyceny spółki dokonanej na dzień 4 marca 2009 roku, w kasie Porta Styl znajdowało się około 2 200 000,00 zł., cała Spółka została wyceniona w warunkach wymuszonej sprzedaży (czyli nie w warunkach rynkowych) na kwotę 2 510 400,00 zł. Transakcja została zrealizowana na kwotę 2 510 700,00 zł.

3) Stocznia nie regulowała żadnych wielomilionowych zobowiązań wobec spółki Porta Styl po jej sprzedaży.


Cała procedura sprzedaży pakietów składników majątku Stoczni, zgodnie z postanowieniami ustawy kompensacyjnej z 18 grudnia 2008 r., była prowadzona w trybie otwartego, bezwarunkowego, nieograniczonego, niedyskryminacyjnego postępowania przetargowego. Oznacza to, że każdy potencjalnie zainteresowany podmiot mógł przystąpić i wziąć udział w przetargu.

Dla pełnej przejrzystości od strony techniczno-organizacyjnej proces licytacji był prowadzony za pośrednictwem witryny internetowej (specjalnie do tego utworzonej). W tym zakresie niezależny Zarządca Kompensacji współpracował z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych.

Nad prawidłowością przebiegu przetargów czuwały niezależne komisje oraz obserwatorzy Unii Europejskiej. Nie było żadnej możliwości ingerencji w przebieg przetargu i wpływania na jego wynik, gdyż był przeprowadzany w czasie rzeczywistym a jedynym kryterium była zaoferowana cena. Każdy z uczestników przetargów posiadał na bieżąco informacje dotyczące najwyższej złożonej oferty w danym przetargu.

Niezależny Zarządca Kompensacji został wybrany przez Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli, a zatem organ składający się wyłącznie z wierzycieli Stoczni.Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl