Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 08 grudnia 2009 r. - dotyczy Zakładów Chemicznych POLICE S.A

Data dodania: 2009-12-08
Zarząd Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymał 7 grudnia br. wniosek Zakładów Chemicznych POLICE SA. z prośbą o udzielenie pomocy  publicznej na ratowanie.

Zarząd Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymał 7 grudnia br. wniosek Zakładów Chemicznych POLICE SA. z prośbą o udzielenie pomocy  publicznej na ratowanie.

Wniosek został dzisiaj rozpatrzony przez Zarząd ARP S.A. pozytywnie.

ARP S.A. zadeklarowała Spółce pomoc publiczną na ratowanie we wnioskowanej kwocie 150 mln zł.

Wniosek ten został przekazany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o wydanie opinii i dokonanie notyfikacji do Komisji Europejskiej. Decyzja KE jest wymagana do udzielenia takiej pomocy.

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup surowców oraz bieżącą działalność Spółki.

W ciągu pół roku od otrzymania pomocy Spółka zobowiązana będzie do przygotowania programu restrukturyzacji, który umożliwi Spółce odzyskanie tzw. trwałej konkurencyjności na rynku.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., będąc dysponenetem środków na pomoc publiczną, wypłaci Spółce środki po przedstawieniu odpowiednich zabezpieczeń pożyczki oraz wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych.