II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

Data dodania: 2020-06-04
II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką skierowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea wpisuje się w założenia programu Kadry dla przemysłu, który realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Konkurs to efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Konkurs został objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród nadesłanych w poprzednim roku prac wyłoniono 9 najlepszych.

- Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Dotychczas nagrodzone prace to najlepszy dowód na potencjał, jaki drzemie w kształceniu zawodowym i przede wszystkim w młodych ludziach, studentach i absolwentach publicznych uczelni zawodowych. Budowanie pomostów między światem akademickim a światem biznesu umożliwia łączenie najwyższych kompetencji z praktyką biznesową. Sukces pierwszej edycji konkursu umocnił nas w przekonaniu, że taka inicjatywa jest potrzebna i powinna być kontynuowana – mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes ARP S.A.

Decyzja o ogłoszeniu II edycji konkursu została podjęta przez Zarząd ARP S.A. ponownie w porozumieniu z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Tak jak w ubiegłym roku, wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach: innowacje, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenie okołobiznesowe, informatyka, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku 2020 r . w siedzibie ARP S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Regulamin konkursu