Hamilton Sundstrand kupił od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. PZL Wrocław

Data dodania: 2010-12-30
30 grudnia 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Hamilton Sundstrand podpisały ostateczną umowę sprzedaży PZL Wrocław Sp z o.o. Hamilton Sundstrand (HS), poprzez wyznaczony podmiot stowarzyszony, jest teraz właścicielem 100 proc. akcji wrocławskiej spółki.


30 grudnia 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Hamilton Sundstrand podpisały ostateczną umowę sprzedaży PZL Wrocław Sp z o.o. Hamilton Sundstrand (HS), poprzez wyznaczony podmiot stowarzyszony, jest teraz właścicielem 100 proc. akcji wrocławskiej spółki.

Inwestor planuje w okresie 5 lat podwojenie uzyskiwanego przez PZL Wrocław poziomu sprzedaży oraz zrealizowanie programu inwestycyjnego na poziomie co najmniej 65 mln zł. Spółka będzie działała jako HS Wrocław.
Podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży PZL Wrocław było możliwe po spełnieniu między innymi następujących warunków: spłaty z ceny sprzedaży udziałów PZL Wrocław wierzycieli publicznoprawnych PZL-Hydral, zwolnieniu przez nich zabezpieczeń ustanowionych na majątku PZL Wrocław, jak również rozliczeniu wszystkich zaległych zobowiązań PZL Hydral S.A. poprzez umorzenie ich niespłaconej części.
- Pozyskanie inwestora branżowego o takim potencjale i pozycji jest dla wrocławskich zakładów gwarancją zwiększenia i unowocześnienia produkcji oraz znalezienia nowych rynków zbytu. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat PZL Wrocław stanie się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw branży lotniczej w naszym regionie - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP.

PZL Wrocław zajmuje się produkcją układów paliwowo-regulacyjnych do silników lotniczych oraz układów, wyrobów i detali hydraulicznych sterowania i kontroli lotu do samolotów i śmigłowców. Zatrudnia 500 osób. Działalność spółki pozwoli uzupełnić ofertę polskich zakładów lotniczych powiązanych z HS.

To przejęcie dopełnia możliwości Hamilton Sundstrand i daje nam dobrą pozycję do rozwoju w regionie- powiedział Mike Dumais, wiceprezes Hamilton Sundstrand ds. operacyjnych. - Wrocław oferuje wykwalifikowanych, dynamicznych i zmotywowanych pracowników, a sam PZL ma wybitne doświadczenie w projektowaniu i produkcji na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmonautycznego. HS Wrocław będzie świetnym uzupełnieniem polskich zakładów należących do UTC i jest to znaczący krok w stronę wzmacniania naszej działalności w Europie - dodał.


Spółka PZL Wrocław powstała w 2004 r. poprzez wydzielenie i skoncentrowanie w niej podstawowej działalności i majątku produkcyjnego Kombinatu "PZL Hydral" SA. W 2009 r. ARP i HS rozpoczęły negocjacje w sprawie prywatyzacji wrocławskiego PZL, które zakończyły się 7 września br. podpisaniem umowy przedwstępnej. Jej zawarcie było możliwe dzięki wydanej w dniu 4 sierpnia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikowanego przez władze polskie projektu restrukturyzacji Kombinatu "PZL-Hydral" S.A. Komisja uznała planowane umorzenie zobowiązań "PZL Hydral" S.A. względem podmiotów publicznych za wsparcie niestanowiące pomocy publicznej, spełniające test prywatnego wierzyciela.

Hamilton Sundstrand specjalizuje się w produkcji lotniczej i na potrzeby astronautyki iposiada zakłady w 20 krajach. Roczne przychody firmy przekroczyły w 2009 r. 5,6 mld dol. HS jest częścią notowanej na nowojorskiej giełdzie grupy United Technologies Corporation - światowego  lidera w branży lotniczej i budowlanej, który z sukcesem realizuje swoje projekty w Polsce (obecnie zatrudnia 7000 osób). Jest m.in. właścicielem Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, WSK "PZL Rzeszów" S.A. oraz Pratt&Withney w Kaliszu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi) a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości). Agencja jest instytucją wdrażającą unijne programy operacyjne, udziela pożyczek ze środków własnych oraz kredytu Banku Światowego. Jest także odpowiedzialna za realizację rządowego "Programu Antykryzysowego". W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 (22) 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl

Daniel Coulom
Hamilton Sundstrand
Tel. +1 (860) 654-3469
Kom. +1 (860) 305-5471
e-mail: Daniel.Coulom@hs.utc.com