Gwiazdy polskiego kosmosu nagrodzone! Konstelacje ARP 2022 zostały przyznane!

Data dodania: 2022-04-28

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 4 lat organizuje konkurs „Konstelacje ARP”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Wyboru laureatów konkursu „Konstelacje ARP 2022” wyłoniła Kapituła w składzie:

  1. prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
  2. Piotr Zabadała - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii
  3. prof. Iwona Stanisławska – Dyrektor CBK PAN
  4. Dr Milena Ratajczak - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Paweł Pacek – Dyrektor Biura Rozwoju Technologii ARP S.A.

Kapituła Konkursowa wyłoniła finalistów w czterech kategoriach:

Kosmiczna firma roku – firma o najważniejszych osiągnięciach w branży kosmicznej. Brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe jak i biznesowe i ich wpływ na wizerunek sektora kosmicznego w Polsce i w Europie.

Zagraniczny sukces – nagroda za osiągnięcia podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą – aspekt naukowy i biznesowy.

Nadzieja sektora kosmicznego – nagroda dla młodych pracowników branży kosmicznej w Polsce (do lat 30).

Nagroda specjalna – wyróżnienie dla firmy, wydarzenia, osoby której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy.

W tym roku laureatami „Konstelacje ARP” zostali:

Kosmiczna Firma Roku – Creotech Instruments S.A.

Zagraniczny Sukces - Polska przystępuje do Artemis Accords

Nadzieja sektora kosmicznego - Michał Ostaszewski

Nagroda specjalna:

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Bartosz Sokoliński