GRYFIA BIZNES PARK - na 36 ha zrealizowane zostaną inwestycje z sektora off-shore

Data dodania: 2012-06-18
Współpracę przy realizacji na terenie Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. projektu GRYFIA BIZNES PARK zadeklarowali  sygnatariusze listu intencyjnego podpisanego 14 czerwca 2012 r. w Szczecinie.  Projekt, którego celem jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecina i Pomorza Zachodniego, zakłada aktywizację wolnych terenów należących do SSR "Gryfia" poprzez pozyskanie i uruchomienie nowych przedsięwzięć  inwestycyjnych, głównie z sektora off-shore, oraz wsparcie inwestora rozpoczynającego budowę  w Szczecinie  zakładu produkcyjnego wytwarzającego  elementy morskich farm wiatrowych. 

Współpracę przy realizacji na terenie Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. projektu GRYFIA BIZNES PARK zadeklarowali  sygnatariusze listu intencyjnego podpisanego 14 czerwca 2012 r. w Szczecinie.  Projekt, którego celem jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecina i Pomorza Zachodniego, zakłada aktywizację wolnych terenów należących do SSR "Gryfia" poprzez pozyskanie i uruchomienie nowych przedsięwzięć  inwestycyjnych, głównie z sektora off-shore, oraz wsparcie inwestora rozpoczynającego budowę  w Szczecinie  zakładu produkcyjnego wytwarzającego  elementy morskich farm wiatrowych. 

 

Podpisanie listu intencyjnego - na zdjęciu pp.: Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A., Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.   Fot.: Jerzy Łopatyński

Pierwszym elementem GRYFIA BIZNES PARK będzie nowoczesny zakład produkujący kratownicowe fundamenty morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja realizowana jest przez KSO Sp. z o.o. - joint venture trzech firm: niemieckiej firmy Bilfinger Berger, gdyńskiej Stoczni "CRIST" oraz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS należącego do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Do końca października 2015 r. inwestor na realizację projektu zamierza ponieść nakłady inwestycyjne  w wysokości powyżej 50 mln euro. KSO Sp. z o.o. zadeklarowała również zatrudnienie w tym terminie co najmniej 400 osób. Inwestycja ma być realizowana na wyspie Ostrów Brdowski - na 20,9 ha terenu, należącego dotąd do Stoczni Remontowej "Gryfia".  W podpisanym liście intencyjnym Agencja Rozwoju Przemysłu zadeklarowała podjęcie wszystkich niezbędnych działań w celu objęcia terenów przyszłej fabryki fundamentów elektrowni wiatrowych statusem specjalnej strefy ekonomicznej i włączenie ich do Podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec.

Kolejne inwestycje mogą być realizowane na pozostałych wolnych terenach inwestycyjnych SSR "Gryfia". Łączna powierzchnia użytkowanych dotąd przez Szczecińską Stocznię Remontową wysp Gryfia i Brdowski Ostrów wynosiła około 42 ha. Prowadzony przez stocznię proces kondensacji majątkowej zakłada, że działalność stoczniowa skoncentrowana zostanie na obszarze 5,4 ha. Po zawarciu umowy z KSO Sp. z o.o.  do zagospodarowania pozostanie ok. 15 ha terenów inwestycyjnych - zostaną one zaoferowane potencjalnym inwestorom zainteresowanym ulokowaniem tam własnej działalności produkcyjnej lub powierzeniem do realizacji nowych kontraktów, których wykonanie wymagać będzie przeprowadzenia procesów inwestycyjnych. W podpisanym 14 czerwca 2012 r. liście intencyjnym  ARP S.A. deklaruje, że  po przeprowadzeniu przez "Gryfię" stosownych podziałów geodezyjnych rozważy możliwość ich nabycia od stoczni w celu objęcia ich statusem specjalnej strefy ekonomicznej. 

Wszyscy sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali, że do 31 lipca 2012 r. opracowany zostanie i zaakceptowany szczegółowy harmonogram określający terminy realizacji kluczowych projektów oraz zasady i źródła ich finansowania. Dotyczyć to będzie zwłaszcza kwestii doprowadzenia infrastruktury technicznej i skomunikowania terenów SSR "Gryfia"  z miejską infrastrukturą drogową, w szczególności poprzez budowę mostu pomiędzy nabrzeżem a wyspą Gryfia z dostępem do drogi publicznej oraz zapewnienia odpowiednich warunków transportowych kanałem żeglugowym Szczecin-Świnoujście, w tym  poprzez zwiększenie  wysokości linii energetycznych biegnących nad torem wodnym łączącym oba porty. Deklaracja wspólnych działań dotyczy również doprowadzenia do terenów inwestycyjnych niezbędnej infrastruktury technicznej.

KSO Sp. z o.o. zadeklarowała wsparcie władz województwa i miasta w zakresie pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wsparcie będzie polegało na przyjmowaniu potencjalnych inwestorów w zakładzie w Szczecinie, podczas ich wizyt w regionie, udziale w charakterze prelegentów podczas seminariów inwestycyjnych organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin oraz ARP w staraniach o pozyskanie inwestorów zagranicznych dla Szczecina i Pomorza Zachodniego.
 
List intencyjny zawarty został pomiędzy: 

KSO Sp. z o. o. reprezentowaną przez Christoph'a Wellendorf'a - Członka Zarządu i Josef'a Federl'a - Członka Zarządu,
Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. reprezentowaną przez Patryka Michalaka - Prezesa Zarządu oraz Tomasza Łozowskiego - Członka Zarządu,
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa,
Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta,
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec - Podstrefa Szczecin, reprezentowaną przez Wojciecha Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu,
Wojewodą Zachodniopomorskim - Marcinem Zydorowiczem