Grupa ORLEN ze wsparciem ARP S.A. pozyska statki transportowe dla MEW

Data dodania: 2023-10-09

LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN podpisała umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.). Dotyczy ona wsparcia przy budowie 3 jednostek przeznaczonych do transferu pracowników na obszar morskich elektrowni wiatrowych (MEW) oraz zabezpieczenia finansowania na realizację projektu. Statki, które mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026, będą mogły być również wykorzystywane podczas prac instalacyjnych oraz przy układaniu kabli.

Współpraca dotyczy statków przeznaczonych do transportu załogi (ang. crew transfer vessel, CTV). Zgodnie z zapisami umowy, wyznaczona spółka z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pozyska oferty od stoczni na budowę 3 takich jednostek, pozyska finansowanie, a następnie dostarczy gotowe już statki i odda je spółce LOTOS Petrobaltic w tzw. czarter bareboat (czyli bez załogi).

Jednostki mają zostać zbudowane przez polskie stocznie, a także zaprojektowane przez polskie biuro projektowe na podstawie dostarczonego przez LOTOS Petrobaltic projektu technicznego. Wymagania techniczne to m.in.: umożliwienie transportu 24 technikom, silnik typu dual-fuel z opcją zasilania alternatywnego dla pływania bezemisyjnego, możliwość transportowania ładunków oraz własny dźwig. Jednostki mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026 i wyczarterowane do prac serwisowych na terenie morskich farm wiatrowych.

LOTOS Petrobaltic i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła współpracę już w 2021 roku. Wspólnym celem jest budowa oraz czarter jednostek serwisowych należących do armatora z siedzibą w Polsce, co daje perspektywy utworzenia i systematycznego wzmacniania lokalnego łańcucha dostaw produktów i usług (local content) dla MEW tworzonego przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe.

Spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dysponują potencjałem, w tym również finansowym, który może zostać efektywnie wykorzystany przy realizacji projektów na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Podpisana umowa stanowi kolejny etap realizacji strategii LOTOS Petrobaltic, która zakłada zdobycie pozycji armatora wind offshore wyspecjalizowanego w logistyce morskiej i serwisie infrastruktury podwodnej morskich farm wiatrowych. W ramach rozwoju spółki szczególnie istotne jest wypełnianie zobowiązań zawartych w porozumieniu sektorowym, którego jest sygnatariuszem, w zakresie udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw usług dla MEW.

***

LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, kompleksową obsługą logistyczną offshore, a także badaniami morza oraz zarządzaniem flotą. Jest armatorem oraz operatorem platform wiertniczych i centrów produkcyjnych, a także floty statków specjalistycznych. Od 30 lat LOTOS Petrobaltic działa w tej niezwykle trudnej dziedzinie górnictwa morskiego, wydobywając spod dna morza ropę naftową i gaz oraz przyczyniając się do wzrostu energetycznego bezpieczeństwa Polski. Spółka rozwija także nowe kierunki działalności związane z morską energetyka wiatrową, CCS oraz projektami wodorowymi.

GPB (1)_z góry i trafo nabrzeże