Forum na rzecz inwestycji w zachodniopomorskim

Data dodania: 2010-11-16
16 listopada 2010 r. przedsiębiorcy z krajów skandynawskich odwiedzili tereny inwestycyjne w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. W ramach zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu wspólnie ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) i Deloitte "Forum Przedsiębiorców Regionu Bałtyckiego. Inwestuj w Szczecinie!" promowany jest potencjał inwestycyjny województwa zachodniopomorskiego.

16 listopada 2010 r. przedsiębiorcy z krajów skandynawskich odwiedzili tereny inwestycyjne w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. W ramach zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu wspólnie ze Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą (SPCC) i Deloitte "Forum Przedsiębiorców Regionu Bałtyckiego. Inwestuj w Szczecinie!" promowany jest potencjał inwestycyjny województwa zachodniopomorskiego.


"Forum Przedsiębiorców Regionu Bałtyckiego. Inwestuj w Szczecinie!" ma na celu przybliżenie walorów inwestycyjnych regionu Zachodniopomorskiego. Główne atuty inwestycyjne regionu to ponad trzysta hektarów gotowych do zagospodarowania terenów skupionych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W ramach Forum zorganizowano wizytę studyjną, której uczestnicy zwiedzą tereny inwestycyjne w Szczecinie oraz Stargardzie Szczecińskim. Odwiedzą także usytuowaną w Stargardzkim Parku Technologicznym fabrykę szwedzkiej firmy Klippan Safety.
Okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych obecnych w Polsce firm skandynawskich jest również towarzyszące wizycie studyjnej seminarium. Podczas seminarium możliwości inwestowania w województwie zachodniopomorskim zaprezentują przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Szczecin.
Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli szwedzkich firm działających w branży stalowej, stoczniowej chemicznej oraz elektronicznej, a także wszystkich innych, którzy chcieliby skorzystać z oferty inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego. W Forum bierze udział ok. 20 przedsiębiorców ze Skandynawii.
Podstrefa ekonomiczna Szczecin zarządzana przez  Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Szczecinie działa w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Została utworzona w maju 2010 r. w celu przyciągnięcia nowych inwestorów krajowych i zagranicznych.
Strefa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina i autostrady A6. W skład Podstrefy wchodzą tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 73 ha. Tereny przeznaczone są pod zabudowę przemysłową (pełna infrastruktura) z możliwością wydzielenia działek zgodnie z wymogami inwestora.

Zachęty inwestycyjne Podstrefy ekonomicznej w Szczecinie to:
- zwolnienia od podatku dochodowego w oparciu o zezwolenie na działalność w Strefie;
- one - stop - shop (kompleksowa obsługa inwestorów); maksymalna intensywność pomocy publicznej od 50%-70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
- możliwość zwolnienia od podatków lokalnych;
- możliwość korzystania z innych środków pomocowych np. z lokalnych urzędów pracy, funduszy strukturalnych; bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi); wykwalifikowana siła robocza.

______
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska strefa, powstała w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Łączny obszar wynosi 1135 ha, ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.
Najważniejsze efekty funkcjonowania SSE EURO-PARK MIELEC:
•    194 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
•    4,47 mld zł nakładów poniesionych przez inwestorów (pod względem wielkości zainwestowanych nakładów 70% stanowi kapitał zagraniczny)
•    16 tys. miejsc pracy stworzonych przez inwestorów.