Firma Orzeł S.A. ze wsparciem od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2023-04-27

26 kwietnia 2023 spółka Orzeł S.A. z Poniatowej dołączyła do firm, które korzystają ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Decyzję o włączeniu firmy z Poniatowa do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN ogłoszono z udziałem wiceministra finansów Artura Sobonia.

Spółka Orzeł S.A. z Poniatowej to znane przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które zajmuje się recyklingiem – wytwarzaniem granulatu gumowego, kordu stalowego i tekstylnego. Dzięki wsparciu ARP S.A. firma zamierza zrobić kolejny krok w rozwoju swojej działalności.

- Gratuluję zarządowi firmy Orzeł S.A., który stawia sobie ambitne cele i z sukcesem dąży do ich realizacji. Co bardzo ważne, dzięki decyzji o wsparciu spółka może liczyć́ na zwrot podatku CIT/PIT do 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych – powiedział Wiceminister Finansów Artur Soboń.

Nowy projekt inwestycyjny w tarnobrzeskiej strefie związany jest z rozbudową dotychczasowego zakładu i zwiększeniu jego zdolności produkcyjnej. Firma w ramach decyzji planuje rozbudowę i modernizację parku maszynowego oraz placu składowego na gotowy wyrób jak i magazynowanie zużytych opon.

Wartość projektu inwestycyjnego spółki Orzeł S.A. to 24,9 mln zł. Strategiczny produkt firmy – ekologiczny granulat SBR stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie, dynamicznie zyskując popularność jako podstawowy składnik bezpiecznych nawierzchni na obiektach sportowych.

Spółka w ostatnich latach osiągnęła sukcesy dzięki zbudowaniu stałej wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Rozpoczęta inwestycja w ramach EURO-PARK WISŁOSAN bazuje na technologii będącej autorskim projektem Zarządu i kadry zaangażowanych pracowników Orzeł S.A. Bez wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu realizacja tej inwestycji byłaby niemożliwa. Dzięki rozbudowie zakładu Spółka przejdzie transformacje z małej firmy na średnią i stworzy 20 nowych miejsc pracy w regionie – mówi Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu Spółki.

Firma Orzeł S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku, natomiast w 2012 roku uruchomiony został zakład produkcyjny w Poniatowej. Orzeł S.A. to znany producent granulatu gumowego SBR otrzymywanego z recyklingu. Odzyskane materiały w postaci gumy oraz stali zawracane są następnie do obiegu gospodarczego, redukując tym samym zużycie zasobów nieodnawialnych. Fakt ten nabiera znaczenia w czasie niestabilności globalnych łańcuchów dostaw oraz międzynarodowej konkurencji o surowce.

- Pomagamy rozwijać skrzydła polskim firmom - taka jest misja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Orzeł S.A. to spółka, która ma już doświadczenie na rynku i świetne perspektywy rozwojowe. Dzięki wsparciu ARP będzie mogła wejść na jeszcze wyższy poziom. Zależy nam na tym - by zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - małe firmy stawały się średnimi, średnie dużymi, a potem mogły osiągać sukcesy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie ARP toruje firmie Orzeł S.A. drogę do takich osiągnięć - skomentował Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Decyzja o wsparciu dla firmy Orzeł jest już 133 decyzją wydaną w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Wartość nowych projektów inwestycyjnych przedsiębiorców strefowych to 6,9 mld zł. Firmy planują utworzyć prawie 2,4 tys. nowych miejsc pracy i utrzymać ponad 17 tys. istniejących.