Finansowanie przedsiębiorstw w 2021 r. Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG.

Data dodania: 2022-01-11

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako instytucja finansująca rozwój przedsiębiorstw, kolejny raz wychodzi poza schemat finansowania korporacyjnego wprowadzając do oferty Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Przedsiębiorstwa mogą pożyczyć 10 mln zł na okres nawet 10 lat.

- W ARP wiemy jak ważne jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora MŚP. To właśnie one są motorem napędowym polskiej gospodarki. Sektor ten to nadal największa grupa wśród przedsiębiorstw. Nie zmieniła tego pandemia, choć wpłynęła negatywnie na działalność wielu z nich. Naszym zadaniem jest udzielanie im pomocy. Dlatego oferujemy produkty Tarczy Antykryzysowej. Dostępne są one w całym kraju poprzez sieć naszych Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Teraz robimy kolejny krok. Pomagamy przedsiębiorstwom nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim rozwijać się w trakcie rosnącej inflacji. Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG to nie tylko okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe, nawet do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego, ale także możliwość karencji w spłacie kapitału – podkreślił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A., otwierając konferencję prasową „Finansowanie przedsiębiorstw w 2021 r. Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG.”

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w dwóch wariantach: pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji oraz pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Obecnie jednym ze stosowanych kryteriów w standardowym procesie pożyczkowym jest wymóg materialnego pokrycia zabezpieczenia pożyczki zabezpieczeniami typu hipoteka lub zastaw rejestrowy. W przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej podstawowe zabezpieczenie stanowi gwarancja EFG. Korzyści, które uzyskują klienci, poza wynikającymi z pokrycia deficytu finansowego, to:

  • złagodzenie wymogu materialnego pokrycia kwoty pożyczki twardymi zabezpieczeniami,
  • opłata na udzielenie gwarancji EFG ponosi ARP S.A. (tj. 0,2% wartości gwarancji),
  • okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe (do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego),
  • możliwość karencji w spłacie kapitału,
  • specjalistyczny rodzaj finansowania (restrukturyzacyjny),
  • wysoka wartość finansowania – do 10 mln zł,
  • dla wniosków złożonych w okresie do 31 marca 2022 r. ARP S.A. odstępuje od pobierania prowizji za udzielenie finansowania.

Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP S.A. podczas konferencji prasowej Finansowanie przedsiębiorstw w 2021 r. Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG” podsumował wyniki funkcjonowania pionu finansowania korporacyjnego w 2021 roku: - O tym jak ważne jest nasze wsparcie finansowe przedsiębiorstw świadczy liczba przedsiębiorców zwracających się do ARP o udzielenie pożyczki czy skorzystanie z produktów Tarczy Antykryzysowej. Porównując rok 2020 i 2021 zanotowaliśmy w tym obszarze 21% wzrost salda pożyczkowego, co finalnie przełożyło się na 26% wzrost przychodów z portfela w bardzo trudnym okresie najniższych historycznie poziomów WIBOR1M przy jednoczesnej kontynuacji granulacji portfela (zanotowany 39% wzrost wartości portfela klientów MŚP) i utrzymaniu jego zerowej szkodowości (0 zł NPL w 2021r.). Ze statystyk wynika, iż w 2021r. w co drugim dniu roboczym udzielaliśmy finansowania wartego 4,7 mln zł, a w ramach działalności tarczowej nasi doradcy przeanalizowali blisko 600 wniosków, których wartość wynosiła 1,3 mld zł.

W konferencji wziął udział także Wojciech Miedziński, prezes zarządu ARP Leasing, spółki z Grupy Kapitałowej ARP, oferującej komplementarne produkty leasingowe. ARP Leasing pełni istotną rolę prekursora rynkowej implementacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji w formie leasingu. W 2021 roku spółka wdrożyła kolejne dwa unikalne na rynku rozwiązania tj. instrument #REMaszyneria oraz Pożyczkę na spłatę rat leasingowych. Decydując się na rozwiązanie #REMaszyneria przedsiębiorstwo może refinansować aktywne umowy leasingowe w zakresie maszyn i urządzeń, zawarte w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych przy 12 miesięcznej karencji w spłacie. Z kolei Pożyczka przeznaczona jest na czasową (do 12 miesięcy) spłatę rat leasingowych do macierzystej firmy leasingowej i korzystać z niej mogą przedsiębiorcy z branży autokarowych przewozów pasażerskich.

- Innowacyjny instrument #REMaszyneria został doceniony, nie tylko przez przedsiębiorców, ale także przez Gazetę Finansową, która przyznała ARP Leasing tytułu Turbiny Polskiej Gospodarki, a sama #REMaszyneria została uznana za najlepszy produkt dla MŚP w kategorii leasing - Także wskaźniki finansowe potwierdzają, iż 2021 rok był wyjątkowy, gdyż spółka niemalże podwoiła sprzedaż, a ponad stuprocentowe przyrosty zaobserwować można w liczbie zawartych umów leasingowych czy wzroście liczby klientów. Świadczy to niewątpliwie o bardzo dużej efektywności spółki. Suma bilansowa ARP Leasing wzrosła o blisko 30%, co przełożyło się na zauważalny wzrost przychodów pomimo, iż WIBOR zanotował średnioroczny spadek wartości o blisko 1/3 (a także z uwzględnieniem 12 miesięcznych karencji w spłacie dla instrumentów Tarczy Antykryzysowej) należy uznać za bardzo dobry wynik – podkreślił prezes Wojciech Miedziński. Spółka w 2022 roku zamierza dalej konsekwentnie łączyć szczególną misję z komercyjnymi potrzebami rynku MŚP.

Relacja video z konferencji prasowej, źródło: Newseria