Finalizacja restrukturyzacji Huty Stalowa Wola S.A.

Data dodania: 2012-01-10
Warunkowa umowa sprzedaży przedsiębiorstwa HSW S.A. Oddział I, tj. cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A., która po spełnieniu warunków pozwoli zawrzeć najpóźniej do końca lutego 2012 r. ostateczną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, jest realizacją podstawowych zadań "Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.", działającego pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A. Celem prac zespołu było udzielanie bieżącego wsparcia dla funkcjonowania i restrukturyzacji Huty,  a także znalezienie inwestora dla biznesu maszyn budowlanych.

Warunkowa umowa sprzedaży przedsiębiorstwa HSW S.A. Oddział I, tj. cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A., która po spełnieniu warunków pozwoli zawrzeć najpóźniej do końca lutego 2012 r. ostateczną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, jest realizacją podstawowych zadań "Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.", działającego pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP S.A. Celem prac zespołu było udzielanie bieżącego wsparcia dla funkcjonowania i restrukturyzacji Huty,  a także znalezienie inwestora dla biznesu maszyn budowlanych.

  

Uroczystość w Baranowie Sandomierskim, 10 stycznia 2012 r., fot.: Jacek Rodecki, dzięki uprzejmości HSW S.A.

10 stycznia 2012 r. w Baranowie Sandomierskim potwierdzono fakt zawarcia w dniu 30 grudnia 2011 r. warunkowej umowy sprzedaży cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. (HSW S.A. Oddział I) chińskiemu producentowi maszyn budowlanych Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong). Pod dokumentem popisali się Zeng Guang'an - Wiceprzewodniczący, Prezydent Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. oraz Krzysztof Trofiniak - Prezes Zarządu HSW.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będąc wraz z Ministerstwem Skarbu Państwa współwłaścicielem 87,63 % akcji Huty Stalowa Wola S.A. od początku współuczestniczyła w procesie sprzedaży wyodrębnionej z HSW S.A. części przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją cywilną - HSW S.A. Oddział I (produkcja maszyn budowlanych).

Podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie Oddziału I HSW S.A. było możliwe dzięki wspólnie podjętym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz powołany zarządzeniem Premiera Donalda Tuska "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A." działaniom na rzecz pozyskania inwestora.

Sprzedaż cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A. wraz z udziałami w Dressta Sp. z o.o. kończy ważny etap procesu restrukturyzacji spółki. W latach 2003-2007 Huta Stalowa Wola S.A. realizowała Plan Restrukturyzacji prowadzony w ramach pomocy publicznej, który uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W 2007 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonała konwersji wierzytelności o wartości 75 mln zł na kapitał zakładowy w zamian za objęcie akcji spółki. W latach 2008-2009 Huta Stalowa Wola S.A. prowadziła dalsze działania restrukturyzacyjne szczególnie w obszarach produkcji, majątku, ograniczania kosztów, zmniejszania zatrudnienia.

Światowy kryzys gospodarczy i znaczący spadek sprzedaży maszyn budowlanych (o ponad połowę) spowodował, że HSW S.A. znalazła się w trudnej sytuacji wymagającej podjęcia działań ratunkowych. W tym celu zarządzeniem Premiera 23 marca 2009 r. powołano "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A.", pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ARP S.A., Wojciecha Dąbrowskiego, którego najważniejszym zadaniem było udzielanie wsparcia HSW S.A. umożliwiającego Spółce kontynuowanie działalności aż do etapu jej prywatyzacji (m.in. ARP udzieliła HSW S.A. pożyczek na warunkach rynkowych w łącznej wysokości ponad 80 mln zł na realizację zamówień dla MON i inne cele, zrestrukturyzowano zobowiązania HSW wobec CZH S.A.).

Proces prywatyzacji części cywilnej HSW S.A. rozpoczął się na początku 2010 r., a obecny inwestor - firma LiuGong - został wybrany w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. HSW S.A. wśród najważniejszych kryteriów oceny oferty wymieniła cenę oraz plany rozwojowe Oddziału i planowane kierunki inwestycji, a także zobowiązania dotyczące zagwarantowania interesów pracowniczych. Pozyskanie inwestora - jednego z największych producentów maszyn budowlanych na świecie - jest więc sukcesem zarówno dla HSW S.A., jak i dla ARP S.A.

ARP S.A. po uzyskaniu informacji o planowanych inwestycjach LiuGong w Europie, mających za cel wkroczenie na zjednoczony rynek Unii Europejskiej, po długotrwałych negocjacjach przekierowała zainteresowanie tej firmy na możliwość dokonania inwestycji w Polsce, a następnie konkretnie na zakup biznesu maszyn budowlanych w HSW S.A w Stalowej Woli.

Ostateczne sfinalizowanie sprzedaży biznesu maszyn budowlanych kończy program restrukturyzacji Huty, która pozostanie przedsiębiorstwem produkującym wyroby przede wszystkim na rzecz przemysłu obronnego.

Inwestycja chińskiej spółki będzie największą jak dotąd inwestycją tego kraju w Polsce.  Deklaracje inwestycyjne LiuGong w Stalowej Woli to:

• utworzenie znaczącego centrum produkcyjno-dystrybucyjnego maszyn budowlanych,

• znaczące zwiększenie rocznej produkcji w Oddziale I (w 2010 r. sprzedano 266 szt. maszyn, w 2011 r. około 300 szt.),

• dalszy istotny rozwój produkcji w latach następnych,

• znaczne inwestycje w ciągu 3 lat w budynki, wyposażenie, badania i rozwój oraz składniki kapitału pracującego.

"LiuGong jest jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych, działającym zarówno na wielkim i rosnącym rynku chińskim, jaki i na rynkach międzynarodowych. W oparciu o potencjał HSW S.A. inwestor chce tu stworzyć główny ośrodek produkcji i dystrybucji maszyn budowlanych na Europę, kraje byłego Związku Radzieckiego i Amerykę. Wydzielona i sprywatyzowana cywilna część spółki wraca do gry jako znaczący producent sprzętu budowlanego, stając się częścią koncernu o skali globalnej. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że sukces jest wspólnym dziełem zarówno stron transakcji wspieranych przez ARP S.A., całego Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A jak i Waryński Trade Sp. z o.o., dystrybutora maszyn LiuGong w Polsce." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.


-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl