Finał projektu CEBBIS - Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie Środkowej

Data dodania: 2013-05-16
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zakończyła realizację międzynarodowego projektu CEBBIS rozwijającego potencjał innowacyjny firm poprzez ułatwianie im dostępu do nowych narzędzi informatycznych.  Jego zwycięzcami w Polsce zostały projekty firm: Ma-Ga sp. z o.o. z Bydgoszczy, Zetkama S.A. ze Ścinawki Średniej oraz Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania. Projekt CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) został zainaugurowany 31 maja 2010 r. we włoskim mieście Triest. Zakończono go formalnie 31 marca 2013 r. Jego celem było lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości innowacji firm. Miało temu służyć ułatwienie im dostępu do nowych narzędzi informatycznych, które umożliwiają szybsze i tańsze opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w przemyśle. Program objął m.in. promocję i rozpowszechnienie nowych metod i narzędzi przyśpieszających wprowadzanie innowacji przy braku odpowiednich środków finansowych i personelu inżynieryjno-technicznego (np. Rapid Prototyping, Lean Manufacturing i Product Design Management). Jego elementem były działania pilotażowe, w tym wdrażanie innowacyjnych projektów wybieranych w drodze konkursu, których wynikiem będzie intensyfikacja współpracy między firmami, a sektorem B+R. Towarzyszyły im otwarte warsztaty dla przedsiębiorców prowadzone przez kadrę naukowo-badawczą instytutów i szkół wyższych.  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt prowadziło równolegle w siedmiu krajach środkowoeuropejskich (tj. w Polsce, Włoszech, Niemczech, Czechach, Austrii, Węgrzech i Słowenii) konsorcjum złożone z 11 instytucji partnerskich.  Z ramienia naszego kraju uczestniczyły w nim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy oraz Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z Katowic. Liderem projektu był, istniejący od 1978 roku, włoski park naukowy AREA Science Park Trieste, posiadający bogate doświadczenie w zakresie transferu technologii i wspierania innowacyjności. W ramach CEBBIS w Polsce wyłoniono Zwycięzców - autorów innowacyjnych projektów w trzech kategoriach: Product Design Management - zarządzanie wzornictwem,  Rapid Prototyping - szybkie prototypowanie i Lean Manufacturing - oszczędne wytwarzanie, a także Wykonawców, którzy mieli zrealizować ww. pomysły. W kategorii Product Design Management - Zarządzanie wzornictwem zwyciężyła firma MA-GA sp. z o.o. z Bydgoszczy, która zaprojektowała profesjonalną szatkownicę do warzyw dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego i placówek zbiorowego żywienia. Na podstawie projektu powstał prototyp urządzenia, wykonany przez designera Marka Adamczewskiego, profesora ASP w Gdańsku. Zastosowano w nim nowe wzornictwo i najnowszą wiedzę ergonomiczną oraz prostą i przejrzystą konstrukcję. Wartość wykonanych prac przedwdrożeniowych to kwota ponad 105 tys. zł, którą w 85% zrefundował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi CEBBIS Ma-Ga Sp. z o.o. uzyskała nowy wzór użytkowy jednego ze swoich produktów nie ponosząc w związku z tym wydatków. W kategorii Rapid Prototyping - Szybkie Prototypowanie zwyciężył Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu za przygotowanie innowacyjnego prototypu implantu krążka międzykręgowego (dysku) kręgosłupa człowieka. Jego wykonawcą była spółka ChM -  wiodący polski producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Prototyp mobilnego implantu zintegrowano z innowacyjną metodą jego wytwarzania przy wykorzystaniu technologii szybkiego prototypowania, z zastosowaniem komputerowego wspomagania w systemach CAD/RP. Pozwoliło to na opracowanie rozwiązania w krótkim czasie. Do wytworzenia modeli i prototypów implantów zastosowano w pierwszej fazie technologię FDM (Fused Deposition Modeling - wytłoczne osadzanie przetopionego materiału), a w drugiej fazie technologię RP - SLM (Selective Laser Melting - selektywne przetapianie wiązką lasera). Należą one do grupy Generatywnych Technik Wytwarzania służących do szybkiego projektowania i wytwarzania modeli fizycznych oraz prototypów produktów otrzymywanych zazwyczaj w wyniku przyrostowego nakładania warstw materiału na podstawie trójwymiarowych modeli wirtualnych. Wartość prac przedwdrożeniowych wyniosła ponad 119 tys. zł, z czego 85 % zrefundował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Efektem realizacji pilotażowego projektu będzie patent, o który zamierza się ubiegać Instytut Obróbki Plastycznej. W kategorii Lean Manufacturing - Oszczędne Wytwarzanie zwyciężyła spółka Zetkama S.A. ze Ścinawki Średniej za opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji statycznych zaworów balansowych oraz staliwnej armatury zaporowej przez ZETKAMA S.A. Jej wykonawca był Mariusz Bednarek, profesor Politechniki Warszawskiej. Projekt dotyczył zaplanowania i zorganizowania produkcji pod względem jej efektywności i zapewnienia odpowiedniej jakości. Jego celem była reorganizacja procesów produkcyjnych (obróbczych, montażowych i logistycznych) wraz z możliwością zaprojektowania i wdrożenia linii produkcyjnych zamiast gniazd produkcyjnych, z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing takich jak: "5S", System Ssący kanban, SMED - redukcja czasów przezbrojeń, TPM - optymalne zarządzanie utrzymaniem parku maszynowego oraz KAIZEN - ciągłe doskonalenie. Jego efekty to zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji, poprawa elastyczności produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości detali. Wartość prac przedwdrożeniowych to kwota 90 tys. zł, w 85 % zrefundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania pilotażowe w Polsce, w tym opisane projekty, stanowiące najważniejszy i najbardziej wymierny fragment projektu, realizowała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W wyniku projektu CEBBIS w ARP S.A. wypracowano nowatorskie procedury wyłaniania i oceny pomysłów innowacyjnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem pozostałych partnerów projektu. Wśród nich był specjalny wzór umowy między trzema stronami każdego pilotażu. Dzięki realizacji projektu ARP S.A. nawiązała również współpracę z Siemens Software Industry Sp. o.o., jednym z trzech najbardziej liczących się światowych producentów pakietów informatycznych używanych do wysoko wydajnego projektowania procesów technologicznych. Jeden z istotnych efektów CEBBIS stanowi również wypracowanie w ramach Projektu koncepcji Centrum Usług Pro-innowacyjnych, które może działać na terenach parków technologicznych, klastrów, większych ośrodków przemysłowych, udostępniających przedsiębiorcom wspomniane wyżej techniki i metody. ARP S.A. rozważa jego ulokowanie w strukturze, uruchomionego w marcu br. Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Koncepcja Centrum Usług Proinnowacyjnych  CEBBIS będzie rozwijana w nowych projektach do realizacji w ramach przygotowywanego obecnie Programu współpracy transnarodowej Europa Środkowa 2014-2020 - Priorytet "Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego innowacji".

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zakończyła realizację międzynarodowego projektu CEBBIS rozwijającego potencjał innowacyjny firm poprzez ułatwianie im dostępu do nowych narzędzi informatycznych.  Jego zwycięzcami w Polsce zostały projekty firm: Ma-Ga sp. z o.o. z Bydgoszczy, Zetkama S.A. ze Ścinawki Średniej oraz Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania.

Projekt CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) został zainaugurowany 31 maja 2010 r. we włoskim mieście Triest. Zakończono go formalnie 31 marca 2013 r. Jego celem było lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości innowacji firm. Miało temu służyć ułatwienie im dostępu do nowych narzędzi informatycznych, które umożliwiają szybsze i tańsze opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w przemyśle. Program objął m.in. promocję i rozpowszechnienie nowych metod i narzędzi przyśpieszających wprowadzanie innowacji przy braku odpowiednich środków finansowych i personelu inżynieryjno-technicznego (np. Rapid Prototyping, Lean Manufacturing i Product Design Management). Jego elementem były działania pilotażowe, w tym wdrażanie innowacyjnych projektów wybieranych w drodze konkursu, których wynikiem będzie intensyfikacja współpracy między firmami, a sektorem B+R. Towarzyszyły im otwarte warsztaty dla przedsiębiorców prowadzone przez kadrę naukowo-badawczą instytutów i szkół wyższych.  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt prowadziło równolegle w siedmiu krajach środkowoeuropejskich (tj. w Polsce, Włoszech, Niemczech, Czechach, Austrii, Węgrzech i Słowenii) konsorcjum złożone z 11 instytucji partnerskich.  Z ramienia naszego kraju uczestniczyły w nim Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy oraz Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z Katowic. Liderem projektu był, istniejący od 1978 roku, włoski park naukowy AREA Science Park Trieste, posiadający bogate doświadczenie w zakresie transferu technologii i wspierania innowacyjności.

W ramach CEBBIS w Polsce wyłoniono Zwycięzców - autorów innowacyjnych projektów w trzech kategoriach: Product Design Management - zarządzanie wzornictwem,  Rapid Prototyping - szybkie prototypowanie i Lean Manufacturing - oszczędne wytwarzanie, a także Wykonawców, którzy mieli zrealizować ww. pomysły.

W kategorii Product Design Management - Zarządzanie wzornictwem zwyciężyła firma MA-GA sp. z o.o. z Bydgoszczy, która zaprojektowała profesjonalną szatkownicę do warzyw dla branży przetwórstwa owocowo-warzywnego i placówek zbiorowego żywienia. Na podstawie projektu powstał prototyp urządzenia, wykonany przez designera Marka Adamczewskiego, profesora ASP w Gdańsku. Zastosowano w nim nowe wzornictwo i najnowszą wiedzę ergonomiczną oraz prostą i przejrzystą konstrukcję. Wartość wykonanych prac przedwdrożeniowych to kwota ponad 105 tys. zł, którą w 85% zrefundował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi CEBBIS Ma-Ga Sp. z o.o. uzyskała nowy wzór użytkowy jednego ze swoich produktów nie ponosząc w związku z tym wydatków.

W kategorii Rapid Prototyping - Szybkie Prototypowanie zwyciężył Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu za przygotowanie innowacyjnego prototypu implantu krążka międzykręgowego (dysku) kręgosłupa człowieka. Jego wykonawcą była spółka ChM -  wiodący polski producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Prototyp mobilnego implantu zintegrowano z innowacyjną metodą jego wytwarzania przy wykorzystaniu technologii szybkiego prototypowania, z zastosowaniem komputerowego wspomagania w systemach CAD/RP. Pozwoliło to na opracowanie rozwiązania w krótkim czasie. Do wytworzenia modeli i prototypów implantów zastosowano w pierwszej fazie technologię FDM (Fused Deposition Modeling - wytłoczne osadzanie przetopionego materiału), a w drugiej fazie technologię RP - SLM (Selective Laser Melting - selektywne przetapianie wiązką lasera). Należą one do grupy Generatywnych Technik Wytwarzania służących do szybkiego projektowania i wytwarzania modeli fizycznych oraz prototypów produktów otrzymywanych zazwyczaj w wyniku przyrostowego nakładania warstw materiału na podstawie trójwymiarowych modeli wirtualnych. Wartość prac przedwdrożeniowych wyniosła ponad 119 tys. zł, z czego 85 % zrefundował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Efektem realizacji pilotażowego projektu będzie patent, o który zamierza się ubiegać Instytut Obróbki Plastycznej.

W kategorii Lean Manufacturing - Oszczędne Wytwarzanie zwyciężyła spółka Zetkama S.A. ze Ścinawki Średniej za opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji statycznych zaworów balansowych oraz staliwnej armatury zaporowej przez ZETKAMA S.A. Jej wykonawca był Mariusz Bednarek, profesor Politechniki Warszawskiej. Projekt dotyczył zaplanowania i zorganizowania produkcji pod względem jej efektywności i zapewnienia odpowiedniej jakości. Jego celem była reorganizacja procesów produkcyjnych (obróbczych, montażowych i logistycznych) wraz z możliwością zaprojektowania i wdrożenia linii produkcyjnych zamiast gniazd produkcyjnych, z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing takich jak: "5S", System Ssący kanban, SMED - redukcja czasów przezbrojeń, TPM - optymalne zarządzanie utrzymaniem parku maszynowego oraz KAIZEN - ciągłe doskonalenie. Jego efekty to zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji, poprawa elastyczności produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości detali. Wartość prac przedwdrożeniowych to kwota 90 tys. zł, w 85 % zrefundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania pilotażowe w Polsce, w tym opisane projekty, stanowiące najważniejszy i najbardziej wymierny fragment projektu, realizowała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W wyniku projektu CEBBIS w ARP S.A. wypracowano nowatorskie procedury wyłaniania i oceny pomysłów innowacyjnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem pozostałych partnerów projektu. Wśród nich był specjalny wzór umowy między trzema stronami każdego pilotażu. Dzięki realizacji projektu ARP S.A. nawiązała również współpracę z Siemens Software Industry Sp. o.o., jednym z trzech najbardziej liczących się światowych producentów pakietów informatycznych używanych do wysoko wydajnego projektowania procesów technologicznych.

Jeden z istotnych efektów CEBBIS stanowi również wypracowanie w ramach Projektu koncepcji Centrum Usług Pro-innowacyjnych, które może działać na terenach parków technologicznych, klastrów, większych ośrodków przemysłowych, udostępniających przedsiębiorcom wspomniane wyżej techniki i metody. ARP S.A. rozważa jego ulokowanie w strukturze, uruchomionego w marcu br. Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii.
Koncepcja Centrum Usług Proinnowacyjnych  CEBBIS będzie rozwijana w nowych projektach do realizacji w ramach przygotowywanego obecnie Programu współpracy transnarodowej Europa Środkowa 2014-2020 - Priorytet "Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego innowacji".