Finał Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2023-12-01

25 listopada 2023 r. odbył się Finał Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską w zakresie wpływu zmian środowiska na projektowanie i funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie obszarów przemysłowych. Konkurs organizowany był przez ARP S.A. Oddział we Wrocławiu wśród Dyplomantów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Wyniki ogłoszono podczas uroczystości wręczania dyplomów na Politechnice Wrocławskiej.

Zwyciężczynią w Konkursie została Pani Weronika Domalewska za pracę pod tytułem „Model hydrodynamiczny kanalizacji deszczowej specjalnej strefy ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych”, promotor dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak

„Modelowanie systemów kanalizacji deszczowej wydawało mi się ciekawym tematem, bardzo aktualnym ze względu na postępujące zmiany klimatu, skutkiem których jest między innymi wzrost intensywności deszczy. Wiele systemów odwodnień, projektowanych i budowanych kilkadziesiąt lat temu, nie jest w stanie przyjąć intensywnych opadów nawalnych. Stawia to wyzwanie dla młodych inżynierów, ponieważ istniejące systemy muszą być weryfikowane pod względem przepustowości hydraulicznej, a nowoprojektowane sieci wymiarowane na większe częstości występowania deszczy niż obecnie zalecane.” – komentuje wybór tematyki pracy Pani Weronika Domalewska.

„Praca wyraźnie pokazała, że przy projektowaniu stref przemysłowych należy uwzględnić zmiany klimatu oraz docelowe zagospodarowanie terenu, aby unikać kosztochłonnych procesów przebudowywania sieci. Oprócz wymiarowania systemów na większe częstości występowania opadów oraz stosowania zbiorników retencyjnych odciążających sieć, należy zwrócić uwagę na zagospodarowywanie wód opadowych bezpośrednio na terenie zakładów przemysłowych. Problematyka odwadniania terenów przemysłowych będzie nabierać coraz większego znaczenia wraz postępującymi zmianami klimatu. Z tego względu inne strefy przemysłowe w Polsce również wymagają podobnej analizy, aby wybrać optymalne rozwiązania, które pomogą odciążyć je hydraulicznie.” – mówi o dalszych analizach systemów odwodnienia obszarów przemysłowych Pani Weronika Domalewska.

W Konkursie przyznano także trzy wyróżnienia dla prac, które swoim zakresem poruszają aktualne problemy wynikające z postępujących zmian klimatycznych wnosząc cenną perspektywę i nieoceniony zbiór wiedzy i analizy danych do dalszego rozwijania poruszanych zagadnień.

Wyróżnienia przyznano:

  • Pani mgr inż. Paulina Rybka za pracę pod tytułem „Potencjał retencyjny miasta”, promotor dr inż. Jakub Jurasz
  • Pani mgr inż. Sylwia Wróbel za pracę pod tytułem „Wskaźnikowa ocena suszy atmosferycznej w wybranej zlewni rzecznej”, promotor dr inż. Marcin Wdowikowski
  • Pan mgr inż. Piotr Szlachtowski za pracę pod tytułem „Oczyszczanie ścieków w dobie światowego kryzysu energetycznego”, promotor dr inż. Mateusz Muszyński - Huhajło

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej oraz nieustającego zapału do rozwoju naukowego!