Faktoring w ARP dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data dodania: 2019-10-07
Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z KUKE Finance wprowadza do oferty nowy produkt – faktoring dla firm z sektora MŚP, którym funkcjonowanie i rozwój utrudniają potrzeby płynnościowe i trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania.

Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z KUKE Finance wprowadza do oferty nowy produkt – faktoring dla firm z sektora MŚP, którym funkcjonowanie i rozwój utrudniają potrzeby płynnościowe i trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania.

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i KUKE Finance podpisali 7 października podczas Kongresu 590 w Rzeszowie umowę o współpracy, na mocy której w centrach obsługi przedsiębiorców dostępne będą dla małych i średnich firm rozwiązania faktoringowe z oferty KUKE Finance, w szczególności faktoring pełny, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

- Po doskonale przyjętej przez rynek ofercie leasingowej zdecydowaliśmy się na wzbogacenie dostępnych rozwiązań o faktoring, który jest najszybciej rosnącym segmentem usług finansowych w Polsce. Naturalnym partnerem do współpracy była spółka KUKE Finance, która tak jak ARP należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej oferta gwarantuje, że przedsiębiorcy, którzy będą zgłaszać się do ARP po finansowanie bieżącej działalności, otrzymają pełną ofertę narzędzi faktoringowych po konkurencyjnej cenie. Jesteśmy pewni dużego zainteresowania nowym produktem, ponieważ już teraz wiele obsługiwanych przez nas firm pyta o faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

O faktoring w ARP mogą się ubiegać firmy, których roczne obroty przekraczają 4 mln zł, działają co najmniej 2 lata i prowadzą pełną księgowość. Usługa jest dostępna dla podmiotów niezależnie od branży w jakiej działają. Ze statystyk Polskiego Związku Faktorów (PZF) wynika, że za prawie połowę obrotów faktorów odpowiadają firmy produkcyjne, a za 1/3 dystrybucyjne. Mniejsze udziały mają firmy transportowe czy budowlane. ARP będzie elastycznie oferować klientom najlepiej dopasowane dla nich rozwiązania, ale produktem pierwszego wyboru ma być właśnie faktoring pełny, który gwarantuje bezpieczeństwo należności nawet w przypadku braku zapłaty przez odbiorcę.

- Klientom ARP jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i elastyczne rozwiązania w ramach usługi faktoringu pełnego. Uważamy, iż faktoring pełny jest optymalnym narzędziem finansowym dla Sektora MŚP zapewniającym szybkie finansowanie i bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami. Należy wspomnieć, że faktoring pełny jest najszybciej rosnącą dziś odmianą tej usługi na rynku faktoringowym w Polsce Jest on szczególnie przydatny w obrocie między małymi podmiotami, gdzie ryzyko braku zapłaty lub dużych opóźnień jest bardzo wysokie, a właśnie niewielkie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na ryzyko utraty płynności z powodu niskiej kapitalizacji i  ograniczonym dostępie do zewnętrznego finansowania. Cieszymy się z podjęcia współpracy z ARP, której sieć sprzedaży szybko się rozwija, a baza jej klientów jest imponująca. To nowy kanał dotarcia do kolejnej grupy przedsiębiorstw, która powinna przekonać się do tej finansowania na stałe, tym bardziej że dodatkowo zapewnia on m.in. zarządzanie należnościami czy miękką windykację, zdejmując z głowy przedsiębiorcy wiele dodatkowych obowiązków – podkreślił Konrad Klimek, prezes KUKE Finance.

Faktoring jest kierowany do firm, które dostarczają produkty lub usługi swoim kontrahentom z odroczonym terminem płatności. A z wielu analiz wynika, że zatory płatnicze są ciągle istotnym problemem w polskiej gospodarce. Według badania prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dla ponad 57 proc. firm brak terminowych płatności ze strony kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności. Jednocześnie indeks należności przedsiębiorcy liczony przez KRD i KPF pokazał w II kwartale br. największe nasilenie skali zatorów od sześciu lat. Wpływ na to miały głównie wzrost udziału przeterminowanych należności w portfelach firm oraz wydłużenie średniego okresu oczekiwania na zapłatę o prawie dwa tygodnie. Dziewięć na 10 firm ma problem z nieterminowym opłacaniem należności przez swoich klientów.

Dlatego tak bardzo przydaje się faktoring, którego główna zaleta polega właśnie na uwolnieniu środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach. Dodatkowo spółka ma pewność otrzymania środków zaraz po wystawieniu faktury oraz może liczyć na optymalizację procesu zarządzania portfelem należności, co oznacza oszczędność czasu, weryfikację wiarygodności kontrahentów przez faktora czy odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego. W przypadku faktoringu pełnego dochodzi jeszcze zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów oraz dodatkowa weryfikacja kontrahentów przez ubezpieczyciela.

Z danych PZF wynika, że korzysta z niego w Polsce prawie 17 tys. firm. Wartość sfinansowanych przez branżę faktur wyniosła w pierwszym półroczu 2019 r. 132 mld zł.