Fabryka maseczek w Stalowej Woli działa zgodnie z planem

Data dodania: 2020-06-19
W związku z medialnymi informacjami dotyczącymi fabryki środków ochrony osobistej w Stalowej Woli Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje:

W związku z medialnymi informacjami dotyczącymi fabryki środków ochrony osobistej w Stalowej Woli Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje:

poszczególne etapy uruchamiania produkcji maseczek w Stalowej Woli przebiegają zgodnie z harmonogramem. Etap pierwszy polegał na zakontraktowaniu przez ARP S.A. zamówionych maszyn. Etap drugi to montaż i integracja dostarczonych linii produkcyjnych. Etap trzeci – wykonanie projektu i budowa czystego pomieszczenia, tzw. clean roomu - jest w trakcie prac przygotowawczych.

ARP S.A. dysponuje w Stalowej Woli dwoma typami linii do produkcji maseczek. Pierwszy typ linii pozwala na produkcję maseczek medycznych 3PLY typu I, II oraz IIR. Drugi typ linii - maseczek FFP2 w wersji ochronnej, a także medycznej. Linie zostały zmontowane, produkcja została technicznie przetestowana.

Obecnie trwa proces formalny w celu rozpoczęcia budowy tzw. clean roomu w celu uruchomienia produkcji seryjnej powyższych maseczek w wersji sterylnej. Do uruchomienia takiej produkcji niezbędne jest przygotowanie odpowiednich badań i uzyskanie certyfikatów. Badania takie przeprowadza Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Niezbędne jest też wpisanie produktów na listę wyrobów medycznych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. ARP S.A. jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich certyfikatów i procedowania wymogów prawnych. Proces ten trwa kilka tygodni.

Produkcję maseczek w Stalowej Woli można zobaczyć w materiale TVP Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/48617945/produkcja-maseczek-ochronnych-w-stalowej-woli

Równocześnie ARP S.A. informuje, że ponad 300 polskich firm, skupionych w projekcie #PolskieSzwalnie wyprodukowało do tej pory ponad 50 mln maseczek ochronnych. Umowy zawarte między producentami odzieży a Agencją Rozwoju Przemysłu pozwoliły ocalić tysiące miejsc pracy w małych, rodzinnych szwalniach.

https://www.money.pl/gospodarka/polskieszwalnie-uratowaly-dziesiatki-tysiecy-miejsc-pracy-6520090360359041a.html

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/koronawirus-dzieki-szyciu-maseczek-uratowano-tysiace-miejsc-pracy-aa-QkC4-aDHq-mp3a.html

https://najwazniejsze24.pl/ponad-300-polskich-firm-wyprodukowalo-blisko-50-mln-maseczek-ochronnych-w-ten-sposob-uratowano-blisko-100-tys-miejsc-pracy/