Euro-Eko uruchamia innowacyjną wytwórnię paliw z odpadów przemysłowych

Data dodania: 2011-12-05
"EURO-EKO", mielecka firma w której 100% udziałów ma Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,  uruchomiła w Kozodrzy nowoczesną wytwórnię paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie wytwarzane paliwa wykorzystywane są w cementowniach. Docelowo Spółka będzie produkowała paliwa także dla potrzeb elektrowni i elektrociepłowni. Dotychczasowe inwestycje spółki w produkcję paliw alternatywnych wynoszą 14,5 mln zł.

"EURO-EKO", mielecka firma w której 100% udziałów ma Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,  uruchomiła w Kozodrzy nowoczesną wytwórnię paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie wytwarzane paliwa wykorzystywane są w cementowniach. Docelowo Spółka będzie produkowała paliwa także dla potrzeb elektrowni i elektrociepłowni. Dotychczasowe inwestycje spółki w produkcję paliw alternatywnych wynoszą 14,5 mln zł.

Do wytwarzania paliw alternatywnych wykorzystywane są odpady przemysłowe, odpady stałe i płynne niebezpieczne oraz odpady komunalne. Aktualnie paliwa alternatywne produkowane są z odpadów pozyskiwanych głównie z terenu SSE EURO-PARK Mielec oraz z terenu województwa podkarpackiego.

Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami tradycyjnymi pozwalają na ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw naturalnych, ochronę środowiska poprzez minimalizację ilości składowanych czy utylizowanych odpadów i zmniejszenie emisji związków toksycznych, dywersyfikację  źródeł energii. Ich atutem jest również niski koszt eksploatacji i pozyskania surowców.

Firma "EURO-EKO" powstała w 2000 r. do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Od połowy 2011 r. działalność spółki jest skoncentrowana na utylizacji odpadów i produkcji paliw alternatywnych (obsługa infrastruktury wodno-ściekowej została wydzielona do spółki Euro-Eko Media Sp. z o.o.).

Obecnie działalność Spółki polega na odbiorze i przetwarzaniu odpadów przemysłowych i komunalnych na paliwa alternatywne dla potrzeb cementowni. Po przystosowaniu instalacji do spalania paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów w elektrowniach i elektrociepłowniach Spółka będzie dostarczać paliwa także dla ich potrzeb.

Stosowane przez Spółkę technologie utylizacji odpadów stałych zostały opracowane przez placówki naukowe oraz specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego. Innowacyjne technologie zapewniają wytwarzanie wysokoenergetycznego paliwa z zachowaniem restrykcyjnych norm ochrony środowiska. Spółka dysponuje również własnym laboratorium do bieżącej kontroli procesów oczyszczania i utylizacji odpadów przemysłowych, a także prowadzi działania mające na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

W uruchomionym pod koniec września br. nowym Zakładzie Paliw Alternatywnych w Kozodrzy (Kozodrza II) wykorzystywane instalacje pozwalają na zwiększenie ilości utylizowanych odpadów - odbioru i przetwarzania przemysłowych odpadów  innych niż niebezpieczne do 60 000 Mg/rok, a przemysłowych odpadów niebezpiecznych do  30 000 Mg/rok.

"EURO-EKO" inwestuje także w nowe instalacje. W ramach inwestycji Kozodrza III trwa budowa placów składowych, instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i kompostowni. W Chełmie, na terenie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie cementowni, realizowany jest projekt budowy kolejnej instalacji do wytwarzania paliw alternatywnych uzyskiwanych z odpadów zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Instalacja ma zostać uruchomiona pod koniec bieżącego roku i przetwarzać odpady pozyskiwane z rejonu woj. lubelskiego i mazowieckiego. W  kolejnych latach "EURO-EKO"  planuje inwestycję w budowę wytwórni paliw alternatywnych w Olesinie (Gmina Dębe Wielkie w pobliżu Warszawy).

Dotychczasowe inwestycje Spółki, których wartość wynosi 14,5 mln zł, zostały sfinansowane ze  środków unijnych oraz środków ARP S.A (pożyczka 3,5 mln zł).


-----------------------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl