ESA BIC Poland – udostępnienie dokumentów aplikacyjnych

Data dodania: 2017-11-06
ARP jako instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie wyboru organizatora ESA BIC (Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej) udostępnia dokumenty niezbędne do aplikacji. Nabór wniosków rozpocznie się 21 listopada b.r. i trwać będzie do 5 lutego 2018 roku.

ARP jako instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie wyboru organizatora ESA BIC (Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej) udostępnia dokumenty niezbędne do aplikacji. Nabór wniosków rozpocznie się 21 listopada b.r. i trwać będzie do 5 lutego 2018 roku.

ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie start-upów lub nowo utworzonych firm. Konkurs ESA BIC Poland jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się sektora kosmicznego w Polsce. Utworzenie ESA BIC jest również jednym z podstawowych celów ujętych w Polskiej Strategii Kosmicznej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce: programy wsparcia