"E-narzędzia i technologie generatywne…" - konferencja organizowana przez ARP S.A. dla przedsiębiorców i działaczy gospodarczych

Data dodania: 2011-05-09
W dniu 5 maja 2011 r. odbyła się zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. konferencja pn.: "E-narzędzia i technologie generatywne - szybka ścieżka do innowacji". Konferencję zorganizowano w ramach projektu CEBBIS, jej adresatami byli głównie przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych.

W dniu 5 maja 2011 r. odbyła się zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. konferencja pn.: "E-narzędzia i technologie generatywne - szybka ścieżka do innowacji". Konferencję zorganizowano w ramach projektu CEBBIS, jej adresatami byli głównie przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych.

   


Projekt CEBBIS jest realizowany przez konsorcjum 11 instytucji partnerskich pochodzących z 7 krajów środkowoeuropejskich (Polska, Włochy, Niemcy, Czechy, Austria, Węgry, Słowenia). Polska jest reprezentowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

   "Celem projektu CEBBIS jest lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości innowacji, jakie tkwią w większości przedsiębiorstw, poprzez ułatwienie im dostępu do nowych narzędzi informatycznych umożliwiających opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle - szybciej i niższym kosztem." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu ARP S.A.

Konferencja "E-narzędzia i technologie generatywne (...)"; fot.: AML Press

Konferencję otworzył Andrzej Szortyka, członek zarządu ARP S.A. Podczas konferencji swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele środowisk naukowych oraz biznesowych.

Część konferencji poświęcona była aktualnym zagadnieniom rozwoju innowacyjności i transferu technologii w Polsce. Omawiane na konferencji technologie generatywne służą do wytwarzania prototypów lub gotowych wyrobów przy zastosowaniu urządzeń  komputerowych generujących 3-wymiarowy zapis cyfrowy produktu, zintegrowanych z  urządzeniami roboczymi, które formują jego kształt i właściwości fizyczne. Technologie generatywne skracają radykalnie czas rozwoju produktów i koszty wprowadzania innowacji na rynek.

Po konferencji, w Biuletynie Informacji Publicznej ARP S.A., zostanie ogłoszony konkurs dla przedsiębiorstw na pomysły innowacyjne wdrażane w ramach projektów pilotażowych  CEBBIS.

Poniżej zamieszczamy materiały z konferencji:
(prezentacje w formacie pdf otwierają się po kliknięciu w tytuł materiału)

"Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych", Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji - Politechnika Wrocławska

"Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce", BDKM Grupa Doradcza

"Nowe trendy i kierunki wspierania rozwoju innowacyjności", Uniwersytet Gdański

"Generatywne techniki wytwarzania w rozwoju innowacji", Politechnika Warszawska

"Przez dobre wzornictwo do innowacji", MARAD Design

  "Nowe usługi Fundacji Centrum Innowacji FIRE dla przedsięborców w zakresie własności intelektualnej", FCI FIRE

"Jak stosować metody Lean Manufacturing do wprowadzania innowacji w produkcji", Politechnika Wrocławska

"Oferta CEBBIS dla przedsiębiorców i instytucji wsparcia biznesu", Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

CEBBIS to akronim angielskiej nazwy projektu "Central Europe Branch Based Innovation Suport" czyli "Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie Środkowej". Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego CENTRAL EUROPE współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji o prowadzonych w ramach projektu CEBBIS działaniach można znaleźć na stronie internetowej: www.cebbis.eu .


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl