Dzięki specjalnej ustawie Stalowa Wola poszerzy obszar dla przemysłu

Data dodania: 2021-08-31

31 sierpnia 2021 roku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stalowej Woli zostało podpisane Porozumienie Intencyjne pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Gminą Stalowa Wola o powołaniu EURO-PARKU STALOWA WOLA - STRATEGICZNEGO PARKU INWESTYCYJNEGO.

Zawarcie porozumienia o współpracy jest bezpośrednim następstwem podpisania 28 sierpnia br. przez Prezydenta Andrzeja Dudę specustawy z dnia 23 lipca 2021 r. Ustawa ta wprowadza szczególne rozwiązania związane ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych w dwóch lokalizacjach w Polsce, w tym m.in. na terenach położonych w Stalowej Woli. Dzięki ustawie nieruchomości w gminie Stalowa Wola mogą zostać przeznaczone pod inwestycje przemysłowe związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza lub strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

- Misją Agencji Rozwoju Przemysłu jako Spółki Skarbu Państwa, a także jako instytucji rozwoju jest m.in. wspieranie polskiego przemysłu i dążenie do jego rozwoju i innowacyjności. ARP S.A. jako zarządzająca m.in. Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną TSSE Euro-Park Wisłosan, dzięki bogatej ofercie instrumentów finansowych i pozafinansowych, od lat dba o rozwój gospodarczy i społeczny Województwa Podkarpackiego, w tym Stalowej Woli. STRATEGICZNY PARK PRZEMYSŁOWY EURO – PARK STALOWA WOLA, którego tworzenie inicjuje dzisiejsze porozumienie, nieprzypadkowo powstaje na terenie Stalowej Woli. To tereny, które posiadają potencjał aby przy odpowiednim zaangażowaniu stron, mądrej współpracy i umiejętnym zarządzaniu, stać się centrum nowoczesnych technologii, dających wymierne korzyści społeczne i gospodarcze – mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A..

Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli dodał: - Wielka szansa, którą stworzył nam rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, większość sejmowa oraz Prezydent RP Andrzej Duda motywuje nas do realizacji tego dziejowego wyzwania dla Stalowej Woli. Przed nami stworzenie najnowocześniejszej i najlepiej przygotowanej do dużych inwestycji strefy, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przy współdziałaniu z tak sprawdzonym i sprawnym partnerem, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która już od lat inwestuje i odmienia gospodarczo Stalową Wolę. Stworzenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro Park Stalowa Wola to również wykreowanie nowej, gospodarczej marki na mapie Polski i Europy, z uwzględnieniem wielkiego, dotychczasowego potencjału przedsiębiorstw działających na terenie naszego miasta. Podejmujemy dzisiaj działania, które w perspektywie najbliższej dekady stworzą kilkanaście tysięcy wysokopłatnych miejsc pracy w innowacyjnych, bardzo nowoczesnych i przyjaznych środowisku obszarach z udziałem przedsiębiorców zarówno polskich jak i zagranicznych.

Porozumienie inicjuje wspólne działania Stron w m.in. następujących obszarach:

- ustalenia warunków wyjściowych dla prowadzenia negocjacji w zakresie realizacji decyzji o powołaniu EURO-PARKU STALOWA WOLA STRATEGICZNEGO PARKU INWESTYCYJNEGO;

- opracowania założeń harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu;

- podjęcie działań celem nabycia nieruchomości wymienionych w załączniku do procedowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych;

- rozpoczęcia procedury formalnego powołania Spółki Celowej dedykowanej do zarządzania EURO – PARKIEM STALOWA WOLA;

- opracowania analiz techniczno-prawnych nieruchomości możliwych do pozyskania i zagospodarowania na cele przyszłych inwestycji;

- opracowania założeń koncepcji zagospodarowania przestrzennego umożliwiających przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i rozwiązań dodatkowych stanowiących ofertę dla dużych Inwestorów zagranicznych z branż związanych z innowacyjnością i wysokimi technologiami;

Współpraca Stron będzie realizowana na zasadach partnerstwa, pozostając w zgodzie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie oraz na podstawie przepisów prawa.