Dwusetne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu

Data dodania: 2011-03-11
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec udzieliła firmie MPC METAL Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie. Łączne zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie Strefy wyniesie 35 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 7 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec udzieliła firmie MPC METAL Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie. Łączne zatrudnienie zadeklarowane przez tego przedsiębiorcę na terenie Strefy wyniesie 35 osób. Przedsiębiorca poniesie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 7 mln zł.

Jest to już dwusetne zezwolenie wydane przez ARP S.A. na terenie SSE EURO-PARK Mielec. Firma MPC METAL Sp. z o.o. planuje zakupić w Podstrefie Lublin działkę o powierzchni 1 ha, wybudować na niej halę produkcyjną o powierzchni ok. 1890 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakupić dwie specjalistyczne linie technologiczne do produkcji drutu i prętów ciągnionych. MPC METAL Sp. z o.o. będzie przetwarzać głównie wyroby walcowane ze stali niskowęglowych ogólnego zastosowania, stali średniowęglowych konstrukcyjnych oraz stali automatowych.

Zgodnie z zezwoleniem nr 200/ARP/2010 z 10 marca 2011 r. firma MPC METAL Sp. z o.o. zadeklarowała:

zatrudnienie 35 osób
• poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 7 000 000,00 zł

 Po zakupie działki nr 59/1 MPC METAL Sp. z o.o. planuje wybudować na niej halę produkcyjną o pow. około 1890 m2

MPC METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, powstała w 2010 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja drutów i prętów ciągnionych. Produkty finalne firmy znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, w budownictwie, metaloplastyce i w kowalstwie artystycznym. MPC METAL Sp. z o.o. zamierza eksportować swoje produkty na rynki wschodnie (Rosja i Ukraina) oraz zdobyć większy udział w rynku polskim (branża motoryzacyjna i przemysł elektromaszynowy).


____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy indywidualnej dużym przedsiębiorcom na ratowanie i na restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.
W 2010 roku w SSE EURO-PARK MIELEC wydane zostały 22 zezwolenia dla inwestorów na prowadzenie działalności gospodarczej; łączne deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły 390,4 mln zł, utworzonych zostanie 892 nowych miejsc pracy. Od początku istnienia do końca 2010 r. w Mieleckiej Strefie wydano 198 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej; nakłady poniesione przez inwestorów wyniosły ok. 4,5 mld zł; utworzono ok. 12,5 tys. nowych miejsc pracy; w firmach, które prowadzą działalność na podstawie zezwolenia, zatrudnionych jest łącznie ok. 16 tys. osób.

Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.:

• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
•liskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl/