Dwudziesty inwestor w 2010 roku na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC ARP S.A.

Data dodania: 2010-11-30
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie firmie RETECH Sp. z o.o., Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości 5 mln zł. Zezwolenie nr 196/ARP/2010 z 24 listopada br. jest drugim zezwoleniem udzielonym RETECH Sp. z
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie firmie RETECH Sp. z o.o., Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości 5 mln zł.
Zezwolenie nr 196/ARP/2010 z 24 listopada br. jest drugim zezwoleniem udzielonym RETECH Sp. z o.o. na terenie Strefy. Jest to jednocześnie dwudzieste zezwolenie udzielone przez ARP S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec w tym roku.
Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.
•    zwolnienia od podatku dochodowego w oparciu o zezwolenie na działalność w Strefie;
•    one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji);
•    maksymalna intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
•    atrakcyjne nieruchomości pod inwestycję, wsparcie w procedurach administracyjnych z organami administracji;
•    bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi).
W związku z uruchamianym nowym projektem firma RETECH Sp. z o.o. zadeklarowała zatrudnienie 9  nowych pracowników i nakłady inwestycyjne w wysokości 5 mln zł, co oznacza osiągnięcie łącznego zatrudnienia w tej Spółce na terenie Strefy - 219 osób i łącznej wielkości nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 17 mln zł.
RETECH Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu specjalizuje się w obróbce metali ze stali nierdzewnej. Ponad 90% oferowanych produktów trafia na eksport. Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC, Podstrefa Mielec, Spółka planuje zrealizować nową inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, uruchomienie produkcji nowych wyrobów, m.in., czujników temperatury, termopar i nowej kolekcji mebli gastronomicznych.
Zakończenie realizacji tego projektu inwestycyjnego na terenie Strefy planowane jest w grudniu 2013 r.

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.