Dwudzieste pierwsze zezwolenie wydane przez ARP S.A. w 2010 roku na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2010-12-07
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła GRUPIE PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Spółka zadeklarowała zatrudnienie 24 nowych pracowników i poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 17,2 mln zł.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC udzieliła GRUPIE PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie. Spółka zadeklarowała zatrudnienie 24 nowych pracowników i poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 17,2 mln zł.
Zezwolenie nr 197/ARP/2010 z 1 grudnia br. dla GRUPY PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. jest dwudziestym pierwszym zezwoleniem udzielonym przez ARP S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec w tym roku.
Specjalna Strefa w Mielcu oferuje przedsiębiorcom m.in.
  • maksymalną intensywność pomocy publicznej od 50% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
  • atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
  • bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
  • one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).
W związku z uruchamianym nowym projektem GRUPA PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. zadeklarowała zatrudnienie 24 nowych pracowników i nakłady inwestycyjne w wysokości 17.234.500 zł.
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC Podstrefa Zamość GRUPA PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. planuje zrealizować nowy projekt inwestycyjny polegający na wybudowaniu zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzany będzie granulat ze słomy (pelet). Projekt będzie zlokalizowany na niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 2,7226 ha, położonej w Zamościu, która zostanie zakupiona od Miasta Zamość.
 
____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.
 
SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha, Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.
 
GRUPA PEP - Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym udziałowcem jest Polish Energy Partners S.A. (PEP S.A.) prowadzi działalność świadcząc usługi w zakresie opracowywania, przygotowywania do realizacji nowych projektów oraz pozyskanie dla nich finansowania (development) oraz budowie i eksploatacji obiektów energetycznych.
PEP S.A. działa w dwóch głównych segmentach rynku energetycznego:
·         Outsourcing wytwarzania energii dla odbiorców przemysłowych, w szczególności dla przemysłu papierniczego
·         Wytwarzanie i dostawa energii odnawialnej z biomasy i wiatru