Drydocks World i Maritime World podpisały porozumienie z należącym do ARP S.A. MARS FIZ

Data dodania: 2013-12-12
Drydocks World oraz Maritime World, międzynarodowi dostawcy usług offshore dla sektora stoczniowego oraz energetyki, podpisali porozumienie z MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który zarządza portfelem spółek z sektora stoczniowego, remontu statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore. Właścicielem funduszu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a zarządza nim MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

Drydocks World oraz Maritime World, międzynarodowi dostawcy usług offshore dla sektora stoczniowego oraz energetyki, podpisali porozumienie z MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który zarządza portfelem spółek z sektora stoczniowego, remontu statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore. Właścicielem funduszu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a zarządza nim MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

Porozumienie zostało podpisane przez Jego Ekscelencję Khamisa Jumę Buamima, Prezesa Drydocks World i Maritime World oraz przez Piotra Słupskiego, Prezesa Zarządu MS TFI. Umowę zawarto 12 grudnia 2013 r. podczas Polsko-Emirackiego Forum Biznesowego. W wydarzeniu udział wzięli również Jego Ekscelencja Sułtan Al Mansoori, Minister Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Jego Ekscelencja Mohammed Abdulaziz Al Shehhi, Podsekretarz Ministra Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polsko-Emirackie Forum Biznesowe, które odbyło się w Burdż Chalifa, zostało zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Dubaju we współpracy z Ambasadą Polski. Wydarzenie to towarzyszyło oficjalnej wizycie Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wzajemne obszary współpracy w ramach Polsko-Emirackiego porozumienia obejmować będą: partnerstwo w świadczeniu usług dla sektora morskiego i offshore, w tym naprawy, remonty oraz budowa nowych platform wiertniczych, budowa konstrukcji stalowych do morskich elektrowni wiatrowych, modernizacja Pływających Punktów Produkcji, Przechowywania i Załadunku (FSO i FPSO).

Porozumienie Polsko-Emirackie może zaowocować wymianą wiedzy i doświadczenia we wszystkich sferach biznesu i przemysłu, m.in. w kwestiach takich jak rozwój pracowników, system edukacji i szkoleń, możliwości na rynku pracy. Efektem współpracy Polsko-Emirackiej może być także wzrost możliwości inwestycyjnych w sektorze morskim i offshore.

Podkreślając rangę porozumienia Polsko-Emirackiego, Jego Ekscelencja Khamis Juma Buamim powiedział: Nasza działalność może się uzupełniać, szczególnie w sferach wzajemnego zainteresowania takich, jak usługi dla sektora energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii. Zależy nam na budowaniu partnerstwa z międzynarodowymi instytucjami, które działają w takim samym obszarze i przyczyniają się do wzrostu znaczenia sektora morskiego. W działalności naszych przedsiębiorstw rysuje się wyraźna synergia, co może zapewnić równowagę dla naszego sojuszu, w szczególności na rynku europejskim.

Komentując podpisanie porozumienia Piotr Słupski powiedział, że memorandum otwiera możliwości realizowania przez polskie stocznie nowych zaawansowanych projektów dla branży offshore we współpracy ze światowym liderem przemysłu morskiego.